Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

WIELKOPOLSKA WIARA LOWES 2019Zakończone

Wielkopolska Wiara 2018-2019

Celem Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego było

 •  zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 •  wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej,
 •  rozwiązywanie problemów społecznych,
 •  zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej,
 •  działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

W Konkursie brały udział udział:

 •  młode organizacje pozarządowe,
 •  organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
 •  grupy nieformalne,
 •  grupy samopomocowe

z terenu subregionu leszczyńskiego, tj powiatów gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, M. Leszno, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego.

Oferenci mieli do wyboru 2 typy realizacji projektów:

 •  zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie – UoDPPioW) skierowane do mieszkańców subregionu leszczyńskiego.
 •  zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UoDPPioW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu wynosiła do 3000 zł.

Dodatkowo wymagane było wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Budżet przeznaczony na dotacje wynosił 81 800 zł.

Projekty realizowano w okresie 16.05.2019 r. – 30.09.2019 r.

Oferty składano w wersji elektronicznej na adres mailowy: mikrodotacje@pisop.org.pl

WIELKOPOLSKA WIARA LOWES 2019

Koordynator projektu Mikołaj Kostaniak

Miniatura Mikołaj Kostaniak

Wyślij wiadomość