Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wielkopolska Wiara w subregionie konińskim – zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych i samopomocowych z terenu subregionu konińskiego do udziału w  spotkaniu informacyjnym nt ogłoszonego Konkursu Mikrodotacji  Wielkopolska Wiara!

Podczas spotkań opowiemy o:

  •  Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019 – o zasadach aplikowania, uprawnionych do składania ofert, zakresie realizowanych działań oraz pracy w generatorze online
  •  tworzeniu projektów i pozyskiwaniu środków na działania społeczne
Spotkania odbędą się w :
  •  03.04.2019 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 w godzinach 17.00-18.30
  •  08.04.2019 r.  w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 maja 1-3, w godzinach  16.00-18.00.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Markiem Kowalczykiewiczem pod numerem telefonu 504 824 731 lub marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl

Przypominamy także o możliwości konsultowania projektów z doradcami Centrum PISOP.

 Serdecznie zapraszamy!

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara organizowany jest w ramach projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Może Cię zainteresować