Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wiesz jak usprawnić współpracę z administracją? Dołącz do partnerstwa

Temat współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną jest istotny z punktu widzenia nie jednego stowarzyszenia i fundacji. To z administracji pochodzi  duża część środków finansujących trzeci sektor, ale ważna jest też współpraca pozafinansowa. Dlatego też zainicjowaliśmy powstanie partnerstwa organizacji pozarządowych skupiającego organizacje pozarządowe z całego kraju, które chcą podjąć działania mające na celu rozwój współpracy z administracją publiczną. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 5 lutego w Warszawie. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, które chcą włączyć się w tego typu działania.
Prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor badania potwierdzają dużą  częstotliwość kontaktów na linii NGO-JST. W badaniu przeprowadzonym w 2012 roku do kontaktów z urzędami gmin i miast przyznało się 85% stowarzyszeń i fundacji. W czterech na dziesięć przypadków są to kontakty regularne. Wyniki potwierdzają jak ważny jest to obszar dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Właśnie dlatego w opracowanym niedawno dokumencie pn. Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce wśród obszarów tej strategii znalazły się działania na rzecz rozwoju współpracy z administracją publiczną. Autorzy dokumentu zakładają powstawanie partnerstw w ramach poszczególnych obszarów. Dlatego też 5 lutego zapraszamy do Warszawy na spotkanie, w ramach którego wspólnie zastanowimy się nad tym jak partnerstwo może przyczynić się do rozwoju współpracy na linii JST – NGO.
Spotkanie odbędzie się w Warszawie w biurze Sieci SPLOT (al. Niepodległości 245), w godz. 10-14.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju. Prosimy przesyłać mailowe zgłoszenia na adres maciej.nowicki(@)pisop.org.pl.
Więcej informacji na temat spotkania udziela Piotr Kotlarek (mail: piotr.kotlarek(@)pisop.org.pl, tel.: 61 851 91 34).

Może Cię zainteresować