Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wolontariackie supermoce w Poznaniu

Wolontariackie supermoce w Poznaniu

Wierzymy, że małe gesty budują piękny świat. Dlatego znów weźmiemy do rąk pędzle, odnowimy i posprzątamy pomieszczenia należące do organizacji społecznej. Akcja będzie przedsmakiem zbliżającego się Dnia Wolontariusza. Trzymajcie za nas kciuki!


Akcję wolontariacką organizujemy po raz drugi. W tym roku planujemy wyremontować pomieszczenia należące do Stowarzyszenia Zupa Na Głównym w Poznaniu. Organizacja na co dzień pomaga tym, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na zakręcie życia: ubogim, bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym i każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Stowarzyszenie dostarcza osobom w kryzysie środki czystości, ubrania oraz ciepłe posiłki.

Chcemy, aby przygotowali to wsparcie w godnych warunkach i odnowionych pomieszczeniach. 

Spotykamy się 1 grudnia w siedzibie „Zupy” przy ul. Przemysłowej 45a w Poznaniu. Akcja odbywać się będzie w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada na 5 grudnia. 


Koordynatorami działań są: Stowarzyszenie Centrum PISOP, Stowarzyszenie Centrum CREO we współpracy z Fundacją NIWA Edukacji i Rozwoju oraz Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA.


Akcja jest organizowana w ramach projektów: 

„CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

„Poznańskie Centrum NGO”. Projekt realizowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.


Może Cię zainteresować