Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych

Trwający stan zagrożenia epidemicznego oraz szereg obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności organizacji prowadzi do coraz cięższej sytuacji na rynku. Nieliczne gałęzie gospodarki radzą sobie z tą sytuacją całkiem dobrze jednak zdecydowana większość liczy na wsparcie państwa, gdyż ich sytuacja ekonomiczna jest dramatyczna. 

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie, w którym przypominamy o możliwościach uzyskania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych, z których można skorzystać w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Niskooprocentowana pożyczka z Powiatowych Urzędów Pracy

Możliwa dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób, oprocentowanie wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli (ok 0,8%). 

Pożyczka może zostać umorzona w przypadku gdy przedsiębiorstwo przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki będzie nadal prowadzić działalność.

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ

Dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych ze środków Funduszu Pracy

O dofinansowanie może strać się przedsiębiorca, którego obroty w związku z koronairusem zmniejszyły się (w odniesieniu do dwóch wskazanych miesięcy przypadających po 1.01.2020).

Od wysokości zmniejszenia obrotów zależy wysokość dofinansowania (na każdego pracownika):

- spadek o co najmniej 30% - 50% dofinansowania

- spadek o co najmniej 50% - 70% dofinansowania

- spadek o co najmniej 80% - 90% dofinansowania

Jednak nie więcej niż dany procent minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest utrzymanie miejsca pracy przez okres równy przyznanemu dofinansowaniu. 

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ i TUTAJ

Dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w wysokości 15% w odniesieniu do analogicznego miesiąca z roku poprzedniego lub 25% w odniesieniu do miesiąca przypadającego po 01.01.2020

Dofinansowanie może być przyznane w przypadku:

Wprowadzenia przestoju gospodarczego – pracownicy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy ale są w gotowości 

Pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie (w odniesieniu do wysokości etatu na jaki jest zatrudniony). Pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z składkami należnymi – tj. 1533,09

Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%

Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, jednak nie mniej niż ½ etatu. Dofinansowanie wówczas wyniesie 50% kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami leżącymi po stronie pracodawcy, maksymalnie do kwoty 2 452,27 (40% średniej krajowej za poprzedni kwartał)

Dofinansowanie z tego tytułu nie należą się na pracowników, którzy w poprzednim miesiącu uzyskali wynagrodzenie w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał.

Dofinansowanie dotyczy 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj), wypłacane są co miesiąc

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ

Umorzenie składek ZUS

Składki płacone do ZUS mogą zostać umorzone:

w całości w przypadku:

o zgłoszenia do ubezpieczeń mniej niż 10 osób

o bycia spółdzielnią socjalną (bez znaczenia od liczby zgłoszonych do ubezpieczeń)

w wysokości 50% w przypadku:

o zatrudniania 10-49 pracowników

Umorzenie może dotyczyć składek za miesiące marzec, kwiecień, maj, pod warunkiem, że pracodawca utrzyma zatrudnienie.

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ i TUTAJ

Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS na raty

Dla każdego przedsiębiorcy bez znaczenia na liczbę pracowników. Odroczenie lub rozłożenie na raty nie będzie powodowało naliczania dodatkowych kosztów

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ

Zwiększenie dofinansowania PFRON dla pracowników z niepełnosprawnością od kwietnia 2020

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ i TUTAJ

Zmiany w realizacji zadań publicznych

Organizacje pozarządowe będą miały możliwość (po uprzednim porozumieniu z organem, który udzielił grantu) na przedłużenie terminu złożenia sprawozdania, rozliczenia dotacji i rozliczenia wydatków, które poniosły a działania zostały odwołane ze względu na koronawirusa.

Organy administracji publicznej mają możliwość zlecenia zadań publicznych z pominięciem konkursu ofert w przypadku działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poznanie tych możliwości, choć nie jest łatwym zadaniem wydaje się być koniecznością. Dla wielu przedsiębiorstw skorzystanie z oferowanych przez Państwo metod wsparcia jest szansą na utrzymanie się na rynku i zabezpieczenie pracowników.Może Cię zainteresować