Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

WSPIERANIE WSPÓŁPRACY – od 2000 r. współpracujemy z podmiotami administracji publicznej lokalnie (urzędy gmin w Wielkopolsce – ok. 70%), regionalnie (Urząd Marszałkowski) i ogólnopolsko (m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki) w zakresie tworzenia prawa związanego z aktywnością obywatelską, zlecania zadań publicznych, ich realizacji i ewaluacji. Od 2007 r. współpracujemy także z sektorem biznesu, w szczególności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu pod kątem zaangażowania społecznego (kilkadziesiąt współpracujących firm), wolontariatu pracowniczego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi. Od 2011 roku  wydajemy opiniotwórczy Magazyn „As Biznesu” na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Budujemy współpracę pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej. W ramach tego obszaru działania naszymi partnerami są m.in.: Miasto Leszno, Miasto Kalisz, Miasto Poznań, Aquanet, GSK, Grupa Job, Grupa Raben, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ośrodki Sieci SPLOT, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 

Efekty działań w tym obszarze to: stworzenie Forum Pełnomocników – urzędników odpowiedzialnych za współpracę z NGO, stworzenie forum Ośrodków Pomocy Społecznej, stała współpraca z gminami i samorządem województwa, rozpoczęcie w Wielkopolsce dyskusji na temat CSR, stworzenie marki As Biznesu, udział w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie w Wielkopolsce, Komitecie Sterująco-Monitorującym ministerialny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Komitecie Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce, Grupie Roboczej ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki, grupie roboczej ds. Programu Współpracy z NGO przy Ministerstwie Gospodarki, Wielkopolskiej i Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Sieci ds. Partnerstw przy Komisji Europejskiej.