Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
;

WSPIERANIE WSPÓŁPRACY  – od 2000 r. współpracujemy z podmiotami administracji publicznej lokalnie (urzędy gmin w Wielkopolsce – ok. 70%), regionalnie (Urząd Marszałkowski) i ogólnopolsko (m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki) w zakresie tworzenia prawa związanego z aktywnością obywatelską, zlecania zadań publicznych, ich realizacji i ewaluacji. Od 2007 r. współpracujemy także z sektorem biznesu, w szczególności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu pod kątem zaangażowania społecznego (ok. 10 firm współpracujących), wolontariatu pracowniczego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi. Od 2011 roku  wydajemy Kwartalnik „As Biznesu” i prowadzimy portal asbiznesu.pl. Budujemy współpracę pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej. W ramach tego obszaru działania naszymi partnerami są m.in.: Miasto Leszno, Miasto Kalisz, Miasto Poznań, Kompania Piwowarska, Grupa Raben, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Centrum Bukowska, 14 ośrodków Sieci SPLOT, Ogólnopolska Federacja organizacji Pozarządowych.

Efekty działań w tym obszarze to: stworzenie Forum Pełnomocników – urzędników odpowiedzialnych za współprace z NGO, stworzenie forum Ośrodków Pomocy Społecznej, stała współpraca z gminami i samorządem województwa, administrowanie serwisem www.wielkopolskie.ngo.pl, rozpoczęcie w Wielkopolsce dyskusji na temat CSR, stworzenie marki As Biznesu, udział w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie w Wielkopolsce, Komitecie Sterująco-Monitorującym ministerialny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Komitecie Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce, Grupie Roboczej ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki, grupie roboczej ds. Programu Współpracy z NGO przy Ministerstwie Gospodarki, Wielkopolskiej i Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.