Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Kaliszu i Pleszewie.

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Kaliszu i Pleszewie.

13/FAMI/2023/KALISZ

Informujemy, że w ramach procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 13/FAMI/2023/KALISZ,  do godz. 9:00, dnia 08.08.2023r. nie została złożona żadna oferta. W związku z tym faktem, Stowarzyszenie Centrum PISOP unieważnia prowadzone zapytanie. 

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy działań usług o organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjno- adaptacyjnych) w mieście Kalisz.

14/FAMI/2023/PLESZEW

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 14/FAMI/2023/PLESZEW, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację "Animacja" z Pleszewa– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów.

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy działań usług o organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjno- adaptacyjnych) w mieście Pleszew.


Bezpieczna przystań 
Projekt "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa.

Może Cię zainteresować