Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Poznaniu i Lesznie

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Poznaniu i Lesznie

11/FAMI/2023/POZNAN

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 11/FAMI/2023/POZNAN, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację im. Julii Woykowskiej– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów.

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy działań usług o organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjno- adaptacyjnych) w mieście Poznań.


12/FAMI/2023/LESZNO

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 12/FAMI/2023/LESZNO, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację Leszno dla Ukrainy– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów.

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy działań usług o organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjno- adaptacyjnych) w mieście Leszno.


Bezpieczna przystań 
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa.

Może Cię zainteresować