Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Zapraszamy na szkolenie pn. ABC tworzenia projektów i wypełniania wniosków w konkursach w Zaniemyślu

Zapraszamy na szkolenie pn. ABC tworzenia projektów i wypełniania wniosków w konkursach w Zaniemyślu

Dobrze napisany projekt i odpowiednio wypełniony formularz zwiększają znacznie szansę na otrzymanie dofinansowania na działania społeczne, zwłaszcza ze środków gminnych Zapraszamy aktywnych mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Zaniemyśl do udziału w szkoleniu pn. „ABC tworzenia projektów i wypełniania wniosków w konkursach”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów seniora, klubów sportowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie gminy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.11.2021, o godz. 13 - 18 w sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu, ul. Średzka 16, Zaniemyśl.

Podczas szkolenia, zostaną omówione takie elementy, jak:
•    budowa wzoru oferty i zasady jej wypełniania,
•    zasady pisania projektów i ubiegania się o środki w konkursach ogłaszanych z art. 19a
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu.

Szkolenie poprowadzi Anna Jądrzyk ze Stowarzyszenia Centrum PISOP.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Na miejscu zapewniamy poczęstunek oraz cieple napoje.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem na adres: anna.furmaniuk@pisop.org.pl lub telefonicznie 694 750 395.

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Aktywni na 100” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Może Cię zainteresować