Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Czy firmy mogą angażować się w działania społeczne? Mogą i naszym zdaniem powinny, a my możemy w tym pomóc.

W ramach współpracy podejmujemy liczne działania mające na celu przynieść korzyści zarówno przedsiębiorstwom jak i mieszkańcom:

  1. Wydajemy opiniotwórczy magazyn o społecznej odpowiedzialności As Biznesu
  2. Łączymy ze sobą organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa chcące podjąć taką współpracę
  3. Pomagamy wypracować programy wolontariatu pracowniczego dla firm
  4. Realizujemy z firmami wspólne przedsięwzięcia przynoszące korzyści lokalnym społecznościom

Coraz więcej firm angażuje się w starania na rzecz dobra wspólnego np. podejmując działania w oparciu o strategie zróżnicowanego rozwoju. Z uwagi na fakt, że to organizacje pozarządowe w pierwszej kolejności podejmują próby rozwiązywania problemów społecznych, podejmujemy starania aby zbliżyć do siebie firmy i organizacje pozarządowe.

Zapraszamy do zapoznania się z magazynem As Biznesu i naszą ofertą wolontariatu pracowniczego: