Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy!

Bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy!

Niżej w języku ukraińskim/ Внизу українська мова

Zapraszamy osoby z Ukrainy do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach języka polskiego organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Partnerów w ramach projektu 'Wielkopolska- Wspólna Przyszłość". Sprawdźcie, gdzie organizowane są nasze zajęcia:

W Poznaniu:

               - Zajęcia na poziomie A2 na których ćwiczone będą głównie wymowa oraz konwersacje. Każde z zajęć będzie dotyczyć innej sfery życia ,art. mieszkanie, praca, zakupy i usługi, spędzanie wolnego czasu. Kurs będzie liczył min. 10 zajęć po 1,5 godziny a zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki o 10:30. 2 pełne kursy dla min. 20 osób (łącznie) zrealizowane zostaną przez Fundację im. Julii Woykowskiej w siedzibie fundacji ul. Wolnica 7/8, 61-764 Poznań

Chętne osoby mogą zgłaszać się przez wiadomość wysłaną na adres e-mail alina@woykowska.org

               - Zajęcia na poziomie A2 dla młodzieży w formie konwersatoriów, nastawione na używanie języka polskiego w sytuacjach codziennych, art. w pracy, czy sklepie. Kurs będzie liczył min. 10 zajęć po 1,5 godziny a zajęcia będą odbywać się poniedziałki i środy. 2 pełne kursy dla min. 20 osób (łącznie) zrealizowane zostaną przez Fundację Adaptacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Dwujęzycznej „Bilingwo” w siedzibie fundacji ul. Wroclawska, 25/3, Poznań

Chętne osoby mogą zgłaszać się przez formularz https://forms.gle/hdw2PuXN2wrHdk3q7

W Lesznie:

               - Zajęcia dla dwóch grup: na poziomie A2 będą prowadzone przez osobę z Ukrainy w formie konwersatoriów oraz na poziomie A2 prowadzone przez absolwentkę polonistyki, które skupiać będą się na gramatyce. Kurs będzie liczył min. 10 zajęć po 1,5 godziny a zajęcia będą odbywać się w poniedziałki, środki i piątki. 2 pełne kursy dla min. 20 osób (łącznie) zrealizowane zostaną przez Fundację Leszno dla Ukrainy w siedzibie fundacji ul. Słowiańska 10, Leszno

Chętne osoby mogą zgłaszać się przez adres mailowy: fundacja@lesznodlaukrainy.pl lub telefonicznie: 690 465 599.

W Kaliszu:

               - Zajęcia Język polski mniej obcy” dla grupy na poziomie A2 będą prowadzone w formie konwersatoriów w celu przećwiczenia praktycznego użycia języka polskiego. Kurs będzie liczył min. 10 zajęć po 1,5 godziny a zajęcia będą odbywać się w piątki między 16:30 a 18:00. 2 pełne kursy dla min. 20 osób (łącznie) zrealizowane zostaną przez Stowarzyszenie Multi. Art. w prowadzonym przez nich Domu Sąsiedzkim przy ul. Pogórze 2/5

Chętne osoby mogą zgłaszać się przez formularz https://forms.gle/G2u3h9Nr1AYA4W6V9

W Żerkowie:

               - Zajęcia dla dwóch grup na poziomie A1 będą prowadzone przez lektorkę z Ukrainy. Kurs będzie liczył min. 10 zajęć po 1,5 godziny a zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i wtorki. 2 pełne kursy dla min. 20 osób (łącznie) zrealizowane zostaną przez Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne przy ul. Jarocińska 35, blok „D”.

Chętne osoby mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem telefonu: 725 999 500.

W Pleszewie:

               - Zajęcia dla dwóch grup na poziomie A1 zakładające naukę języka polskiego na poziomie podstawowym, w tym naukę alfabetu, podstawy gramatyki i słownictwa. Kurs będzie liczył min. 10 zajęć po 1,5 godziny a zajęcia będą odbywać się w poniedziałki, środy, piątki, soboty. Pierwsze zajęcia odbędą się 22 lutego. 2 pełne kursy dla min. 20 osób (łącznie) zrealizowane zostaną przez Fundację Animacja przy ul. Bolesława Krzywoustego 3 w Pleszewie.

Chętne osoby mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem telefonu: 664054396.Запрошуємо українців взяти участь у безкоштовних курсах польської мови, організованих Асоціацією PISOP Center and Partners в рамках проекту «Велика Польща – Спільне Майбутнє». Дивіться, де організовуються наші заняття: 

У Познані:
 - Заняття на рівні А2, де в основному буде практикуватися вимова та розмова. Кожне із занять стосуватиметься окремої сфери життя, мистецтва. житло, робота, покупки та послуги, проведення вільного часу. Курс матиме хв. 10 занять по 1,5 години, заняття відбуватимуться по вівторках та четвергах о 10:30. 2 повних курси по хв. 20 осіб (загалом) здійснюватиме Fundacja im. Julii Woykowskiej в штаб-квартирі фонду, вул. Wolnica 7/8, 61-764 Poznań 
Зацікавлені особи можуть подати заявку, надіславши повідомлення на електронну адресу alina@woykowska.org 
- Заняття на рівні А2 для молоді у формі семінарів, орієнтованих на використання польської мови в повсякденних ситуаціях, ст. на роботі або в магазині. Курс матиме хв. 10 занять по 1,5 години, заняття відбуватимуться по понеділках та середах. 2 повних курси по хв. 20 осіб (загалом) проводитиме Фонд адаптації та розвитку двомовних дітей та молоді «Білінгво» за адресою: вул. Вроцлавська, 25/3, Познань 
Бажаючі можуть подати заявку через форму https://forms.gle/hdw2PuXN2wrHdk3q7 
У Лешно: 
- Заняття Польська мова ля двох груп: на рівні А2 проводитиме особа з України у формі семінарів. А на рівні А2, який проводить випускник полоністики, де буде акцентовано увагу на граматиці. Курс матиме хв. 10 занять по 1,5 години, заняття будуть проходити по понеділках, середах і п'ятницях. 2 повних курси по хв. 20 осіб (загалом) проводитиме Fundacja Leszno dla Ukrainy в головному офісі фундації, вул. Slowianska 10, Leszno 
Зацікавлені особи можуть подати заявку електронною поштою: fundacja@lesznodlaukrainy.pl або за телефоном: 690 465 599. 
У Каліші: 
- Заняття «Польська мова менш іноземна» для однієї групи А2 будуть проводитися у формі семінарів з метою відпрацювання практичного використання польської мови. Курс матиме хв. 10 занять по 1,5 години, заняття відбуватимуться по п’ятницях з 16:30 до 18:00. 2 повних курси по хв. 20 осіб (загалом) будуть проводитися Multi.Art, у господарюваному ними Сусідському будинку на вул. Передгір'я 2/5 
Бажаючі можуть подати заявку через форму https://forms.gle/G2u3h9Nr1AYA4W6V9 
У Żerków: 
- Заняття для двох груп на рівні А1 проводитиме викладач з України. Курс матиме хв. 10 занять по 1,5 години, заняття будуть проходити по понеділках та вівторках. 2 повних курси по хв. 20 осіб (загалом) розвезе Tуристичний центр Міцкевича на вул. Jarocińska 35, блок "D". 
Бажаючі можуть звернутися за телефоном: 725 999 500. 
У Плешеві:
 - Заняття для двох груп на рівні А1, що передбачає вивчення польської мови на базовому рівні, включаючи вивчення алфавіту, базової граматики та лексики. Курс матиме хв. 10 занять по 1,5 години кожне, заняття будуть проходити по понеділках, середах, п'ятницях і суботах. Перше заняття відбудеться 22 лютого. 2 повних курси по хв. 20 осіб (загалом) проводитиме Fundacja Animacja за адресою вул. Bolesława Krzywousty 3 у Плешеві. 
Охочі можуть звертатися за тел.: 664054396.


      Może Cię zainteresować