Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Ekonomia społeczna łączy prowadzenie działalności gospodarczej z celami społecznymi i wspieraniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Zastanawiacie się jak to się robi? Zobaczcie sami:


Chcecie zobaczyć więcej? Odwiedźcie naszą stronę na youtube.

Podmioty ekonomii społecznej to m.in.: spółdzielnia socjalna, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, organizacja pozarządowa tzn.: stowarzyszenie lub fundacja prowadząca działalność gospodarczą, spółka non-profit, spółdzielnia pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze.

Poznaj wspierane przez nas przedsiębiorstwa społeczne.
W ramach naszych działań możecie liczyć na wsparcie:

  • już na etapie tworzenia podmiotu ekonomii społecznej 
  • w bieżącym funkcjonowaniu poprzez m.in. szkolenia, doradztwo oraz usługi prawne, księgowe i marketingowe 
  • w nawiązywaniu współpracy z lokalnym samorządem i podejmowaniu wspólnych inicjatyw
  • aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • przy tworzeniu nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (na terenie subregionu leszczyńskiego).