Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2023-2028W trakcie realizacji

Nakręcamy ekonomię społeczną! To hasło, które od lat przyświeca działaniom Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES). 

Jesteśmy tam, gdzie potrzebne jest nasze wsparcie. Towarzyszymy wam od momentu podjęcia decyzji o założeniu przedsiębiorstwa społecznego. Wspieramy pomysły, szukamy środków na finansowanie działań, dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.


Nasz projekt realizowany jest od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2028 r. na terenie subregionu leszczyńskiego, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty:

 • gostyński
 • grodziski
 • kościański
 • leszczyński i miasto Leszno
 • międzychodzki
 • nowotomyski
 • rawicki
 • wolsztyński.

Głównym celem naszych działań jest pomoc w powrocie na rynek pracy ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym (chcemy pomóc minimum 189 osobom). Są to między innymi osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, uzależnione, czy w kryzysie bezdomności. 

Swoją uwagę skupiamy jednak nie tylko na osobach zagrożonych wykluczeniem, ale też na kadrze i pracownikach już działających na naszym terenie podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS).

Działania projektowe dzielimy na: animację lokalną, tworzenie i wspieranie PES/PS w bieżącym działaniu oraz w w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wsparcie działań reintegracyjnych, wsparcie finansowe tworzenia i utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 

Brzmi skomplikowanie? W praktyce:

 • budujemy współpracę i partnerstwa w mniejszych lub większych miejscowościach
 • poszerzamy świadomość mieszkańców na temat ekonomii społecznej 
 • motywujemy do działań, które ją rozwijają
 • inicjujemy powstawanie grup inicjatywnych
 • edukujemy i informujemy
 • szkolimy i doradzamy przedsiębiorstwom społecznym w specjalistycznych tematach (np. biznesowych, prawnych, finansowych, marketingowych)
 • wzmacniamy ich potencjał kadrowy
 • tworzymy miejsca pracy (naszym celem są 172 miejsca!) i pomagamy je utrzymać
 • wspieramy liderów lokalnych
 • zwracamy uwagę na usługi społeczne
 • pomagamy tworzyć indywidualne plany reintegracji
Wszystko po to, aby budować silną rolę ekonomii społecznej w codziennym życiu. Partnerem naszych działań jest Miasto Leszno, reprezentowane przez MOPR.

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działa zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Koordynatorką projektu jest Anna Kaczmarek: anna.kaczmarek@pisop.org.pl, 534-202-744.

Koordynatorką merytoryczną projektu jest Anna Jądrzyk: anna.jadrzyk@pisop.org.pl, 534-205-699.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS+/FST oraz z budżetu państwa w ramach FEW 2021-2027.

Wartość projektu: 21 271 203,00 zł

Dofinansowanie: 20 732 242,00 zł


Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Poznaj nasze działania

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Poznaj nasze działania

Czy wiecie czym zajmuje się Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Poznajcie nas bliżej. W ramach leszczyńskiego OWESu wspieramy tworzenie miejsc pracy m.in. dla osób  z...

Czytaj dalej
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie społecznym

Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie społecznym

Czy warto ubiegać się o status przedsiębiorstwa społecznego? Jakie płyną z tego korzyści, a jakie obowiązki? W jaki sposób sporządzić sprawozdanie roczne? Zapraszamy na spotkanie...

Czytaj dalej
Luty. Aktualne źródła finansowania organizacji pozarządowych

Luty. Aktualne źródła finansowania organizacji pozarządowych

Gdzie szukać środków na działania organizacji społecznej? To najczęściej zadawane nam w ostatnim czasie pytanie. Skorzystajcie z comiesięcznego przeglądu konkursów, skierowanych do NGO....

Czytaj dalej
Jesteśmy mistrzami zaczynania od nowa

Jesteśmy mistrzami zaczynania od nowa

Podjęli wyzwanie prowadzenia kawiarni, która zmagała się z chwilowym brakiem osób z pomysłem na jej prowadzenie. Teraz zatrudniają w niej osoby, którym trudno było wrócić na rynek pracy...

Czytaj dalej
Dobre praktyki w biznesie

Dobre praktyki w biznesie

Prowadzicie firmę i zastanawiacie się nad jej rozwojem? Myślicie nad nawiązaniem bliższej współpracy z organizacją społeczną? A może chcecie zatrudniać nowe osoby? Skorzystajcie z naszej...

Czytaj dalej
Komisja Oceny Wniosków - styczeń 2024

Komisja Oceny Wniosków - styczeń 2024

W dniach 1011 stycznia 2024 roku przeprowadzona została ocena merytoryczna złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w...

Czytaj dalej
Twoja organizacja potrzebuje wsparcia? Zapraszamy na dyżur

Twoja organizacja potrzebuje wsparcia? Zapraszamy na dyżur

Twoja organizacja potrzebuje wsparcia? Szukasz środków na finansowanie jej działań?  Chcesz założyć fundację lub stowarzyszenie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu dokumentów? ...

Czytaj dalej
Styczeń. Aktualne źródła finansowania NGO

Styczeń. Aktualne źródła finansowania NGO

Twoja organizacja szuka środków na realizację swoich pomysłów? Chcesz działać, ale nie wiesz skąd pozyskać pieniądze? Weź udział w comiesięcznym webinarze „Aktualne źródła finansowania...

Czytaj dalej
Twoja organizacja potrzebuje wsparcia? Zapraszamy na dyżur

Twoja organizacja potrzebuje wsparcia? Zapraszamy na dyżur

Masz problem z pozyskaniem środków na działania twojej organizacji?  Chcesz założyć fundację lub stowarzyszenie?  Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu dokumentów? Zapraszamy na...

Czytaj dalej
Leśne przedszkole, czyli przepis na dzieciństwo w najlepszym wydaniu

Leśne przedszkole, czyli przepis na dzieciństwo w najlepszym wydaniu

Jak często wspominacie swoje dzieciństwo? Bose wędrówki po trawie, budowanie tajnych baz, leśne podchody, suszenie polnych kwiatów… Na przestrzeni lat podobne aktywności przybrały nieco...

Czytaj dalej
Dobre praktyki w biznesie. Spotkanie w Pakosławiu

Dobre praktyki w biznesie. Spotkanie w Pakosławiu

Prowadzisz lokalny biznes i stajesz przed wyzwaniem związanym z wytycznymi Unii Europejskiej, które dotyczą raportowania działań? Interesują cię kwestie społecznej...

Czytaj dalej
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Stowarzyszenie Centrum PISOP jako Realizator projektu pn. LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i...

Czytaj dalej
Przewodnik po przedsiębiorstwach społecznych

Przewodnik po przedsiębiorstwach społecznych

Przedsiębiorstwa społeczne działają obok nas. To między innymi spółdzielnie socjalne, fundacje i warsztaty terapii zajęciowych.  Miejsca te łączą pracowitych i wrażliwych ludzi,...

Czytaj dalej
Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku. Cykl szkoleniowy

Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku. Cykl szkoleniowy

Planujesz powołać przedsiębiorstwo społeczne (lub już je prowadzisz) i chcesz zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym? Wesprzemy cię w tym pomyśle. Weź udział w cyklu...

Czytaj dalej
Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny. II edycja konkursu

Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny. II edycja konkursu

Przedstawicielki/le samorządów!  Wasza gmina wspiera ekonomię społeczną?  Pochwalcie się tym!  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił II edycję konkursu...

Czytaj dalej
Środki na nowe miejsca pracy. Kto może je otrzymać?

Środki na nowe miejsca pracy. Kto może je otrzymać?

Planujecie utworzyć przedsiębiorstwo społeczne* i chcecie zatrudniać ludzi? A może już je prowadzicie i myślicie o rozwoju? Zdobądźcie pieniądze na nowe miejsca pracy. Zapraszamy na...

Czytaj dalej

Próbujesz wejść do świata ekonomii społecznej, ale na każdym kroku spotykasz niezrozumiałe pojęcia? Chcesz lepiej zrozumieć sens naszych działań? Przygotowaliśmy dla ciebie słowniczek najważniejszych pojęć.

Ekonomia społeczna (przedsiębiorczość społeczna) - to połączenie działalności gospodarczej ze społeczną. Pomaga znaleźć zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem (np. długotrwale bezrobotnym, z niepełnosprawnościami), tworzy miejsca pracy. W jej centrum znajduje się człowiek – niejednokrotnie słabszy, zmagający się z trudnościami i potrzebujący wsparcia. 

Osoba zagrożona wykluczeniem społecznymbezrobotna (w tym długotrwale), z niepełnosprawnością, z zaburzeniami psychicznymi, osoba usamodzielniana, absolwent/ka centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej, osoba opuszczająca zakład karny lub poprawczy, osoba starsza (powyżej 60 r. ż.), osoba, która uzyskała w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Przedsiębiorstwa społeczne - to miejsca, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. To między innymi spółdzielnie socjalne, fundacje i warsztaty terapii zajęciowych. W subregionie leszczyńskim działają one najczęściej w branżach: gastronomicznej, edukacyjnej, sprzątania i pielęgnacji zieleni. 

Osoba bierna zawodowo - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. To także studenci studiów stacjonarnych, osoby będące na urlopie wychowawczym, emeryci oraz renciści. 

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna.

Osoba bezrobotna - pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres poniżej 12 miesięcy.

Osoba długotrwale bezrobotna - pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat – z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego.

Indywidualny plan reintegracyjny (IPR) – dokument opracowywany dla każdej zatrudnionej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, do której został udzielony instrument wsparcia (np. środki na utworzenie miejsca pracy).

Reintegracja społeczna – działania służące odbudowaniu lub nabyciu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, w tym rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

Reintegracja zawodowa – działania służące zdobyciu nowych kwalifikacji, kompetencji, wiedzy i umiejętności w celu odbudowania lub uzyskania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i awansu zawodowego, w tym rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.


W ramach projektu LOWES udzielamy bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym .

Minimalna wielkość zatrudnienia wynosi ½ etatu, a w przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością - ¼ etatu. 


W ramach projektu utworzymy minimum 172 miejsca pracy.

Każdy wniosek złożony przez przedsiębiorstwo społeczne będzie poddany ocenie przez Komisję Oceny Wniosków.

W dniach 10-11 stycznia 2024 roku odbyła się pierwsza Komisja Oceny Wniosków.


I. 10-11 stycznia 2024 w Lesznie


Podmioty reintegracyjne - to organizacje, które realizują usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ich zadaniem jest pomoc osobom m.in. z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnym, w lepszym funkcjonowaniu na rynku pracy oraz w społeczności. Są wśród nich:

 • Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej
 • Zakłady Aktywności Zawodowej 
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Spółdzielnie Socjalne.

W ramach projektu LOWES wspieramy działania podmiotów reintegracyjnych działających na terenie subregionu leszczyńskiego.


W ramach swoich działań oferujemy:

 • wspieranie liderów PES/PS w zakresie prowadzenia działań reintegracyjnych
 • stworzenie i realizację indywidualnych planów reintegracji (IPR) 
 • współpracę z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS)

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Magdaleną Żółtyszek: magdalena.metelska@pisop.org.pl, tel. 534-202-744.

Jesteśmy dla Was dostępni w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 59 (zobacz wskazówki dojazdu) oraz pod nr tel. 534-202-744.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

KADRA:

 • Ewa Gałka | Ekspertka ds. współpracy z samorządem lokalnym
 • Dorota Surma | Ekspertka ds. ścieżek rozwoju PES/PS i oceny wdrażania procesu
 • Ania Juszczak | księgowa
 • Renata Marszałek | Ekspertka usług w zakresie wspierania, wzmacniania potencjału PES/PS; księgowa
 • Justyna Schaefer-Kurkowiak | Ekspertka ds. poszukiwania partnerów biznesowych
 • Ania Jądrzyk | Ekspertka ds. usług animacji lokalnej
 • Anna Kaczmarek | Ekspertka ds. standardów OWES, koordynatorka projektu
 • Magda Wróblewska | Specjalistka ds. budowania lokalnej współpracy
 • Natalia Pawlicka | Ekspertka usług w zakresie tworzenia PES/PS, Ekspertka usług w zakresie wspierania, wzmacniania potencjału PES/PS
 • Anna Twardowska | Specjalistka ds. upowszechniania idei i zasad ekonomii społecznej
 • Magda Żółtyszek | Specjalistka ds. reintegracji 
 • Alicja Masztalerz | Specjalistka monitoringu usług OWES oraz sytuacji PES/PS
 • Beata Grzegorzewska | Ekspertka usług w zakresie tworzenia PES/PS; Ekspert/ka usług w zakresie wspierania, wzmacniania potencjału PES/PSPrzedsiębiorstwa społeczne - są podmiotami, które łączą działalność gospodarczą z działalnością społeczną. To m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit i inne, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne) lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 


W przedsiębiorstwach społecznych zysk nie podlega podziałowi. Jest przeznaczany na wzmocnienie potencjału i na działalność prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej. Przede wszystkim jednak przekazywany na tzw. reintegrację zawodową i społeczną, która ma pomoc osoby zagrożonym wykluczeniem lepiej funkcjonować w miejscu pracy oraz w otoczeniu.

W subregionie leszczyńskim działa kilkadziesiąt przedsiębiorstw społecznych. Korzystanie z ich usług jest formą zakupów społecznie odpowiedzialnych. 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tych przedsiębiorstw, która znajduje się w przygotowanym przez nas przewodniku [załącznik].

Kliknij w tytuł spotkania, aby poznać szczegóły.

Luty

Dobre praktyki w biznesie - Pakosław.

Aktualne źródła finansowania NGO.

Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie społecznym. 

Dobre praktyki w biznesie - Rydzyna.

 

Styczeń

Dyżur dla organizacji pozarządowych 11 stycznia, 10.00-14.00 (biuro w Lesznie, ul. Słowiańska 59)

Dyżur dla organizacji pozarządowych 18 stycznia, 10.00-14.00 (biuro w Lesznie, ul. Słowiańska 59)

Webinar Aktualne źródła finansowania 18 stycznia, 10.00-11.30 (on-line)

Grudzień

Listopad:

Aktualne źródła finansowania

Dobre praktyki w biznesie. Rydzyna

Dobre praktyki w biznesie. Pakosław - termin przełożony na luty

Październik:

Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku. Cykl szkoleniowy

Aktualne źródła finansowania

Wrzesień:

Środki na nowe miejsca pracy. Kto może je otrzymać? Spotkanie informacyjne


Harmonogram bieżących spotkań znajdziecie w zakładce "Aktualności" - TUTAJ.