Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

WARNIK - Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i KooperacjiZakończony

Stworzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, zajęcia warsztatowe z rozwoju osobistego oraz kompetencji zawodowych dla młodzieży w ramach Akademii Orłów w Tarnowie Podgórnym, Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek” w Lesznie - co łączy wszystkie te inicjatywy? Żadna z nich nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca organizacji społecznych z lokalnym samorządem i wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców.

W ramach projektu „WARNiK” chcemy taką współpracę między organizacjami społecznymi i lokalnym samorządem z udziałem mieszkańców skutecznie rozwijać w 12 gminach Wielkopolski.

Projekt WARNiK to:
Wielkopolska - projekt jest prowadzony na terenie 12 gmin Wielkopolski
Akademia - działania projektowe są oparte o wiedzę merytoryczną
Rzecznictwa - projekt zakłada dialog w sprawach ważnych dla mieszkańców
NGO - w proces włączone zostaną: stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne
i” - podkreślające ważny element jakim jest współpraca
Kooperacji - wszystkie rozwiązania wypracowywane będą wspólnie przez przedstawicieli organizacji społecznych i urzędów z udziałem mieszkańców.

Projekt realizowany jest: od 4 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. 

Kierujemy go do:
 • mieszkańców, którzy chętnie podejmą współpracę w ważnych, lokalnych  sprawach;
 • lokalnych organizacji społecznych, dla których aktywność społeczna stanowi inspirację  i motywację do działania;
 • samorządów miast czy gmin otwartych na rozwiązywanie kolejnych wyzwań w swoich małych ojczyznach.
 
W ramach projektu podejmować będziemy takie działania jak:
 • 2-dniowe szkolenie dla rzeczników (mieszkaniec)- zakres: partycypacja społeczna, rola obywatela w społeczeństwie, rola III sektora;
 • 2-dniowe szkolenie dla wszystkich uczestników danej gminy (organizacji społecznych, urzędników, mieszkańców)- zakres: zakres: współpraca trójstronna, formalne i prawne zlecanie zadań, negocjacje;
 • uczestnictwo w webinarze prowadzonym przez organizację z Norwegii;
 • jednodniowa wizyta w gminie będącą dobrą praktyką w zakresie współpracy organizacji społecznych z urzędem;
 • doradztwo-coaching w odpowiedzi na lokalne wyzwania np. w zakresie wyszukania lokalnego lidera, analizie rocznego programu współpracy, organizacji spotkań międzysektorowych, analizie konkursów ogłaszanych dla organizacji społecznych itp.;
 • promocja podejmowanych działań na obszar Wielkopolski;
 • konsultacje prawników dotyczące zapisów konkursowych, zapytań.   

W ramach możliwości i zasobów Centrum PISOP, oferujemy także:
 • środki na organizację lokalnego wydarzenia/happeningu, np. w postaci lokalnych targów organizacji pozarządowych;
 • szkolenie dla lokalnych organizacji społecznych odpowiadającego na lokalne potrzeby np. w zakresie pisania projektów, fundraisingu, promocji działań, księgowości itd.

Wszystko po to, by ostatecznie ogłosić: konkurs z nowym zadaniem, zamówienie społecznie odpowiedzialne czy też zapytanie ofertowe wynikające z potrzeb mieszkańców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z norweską firmą Newschool, która stanowi wsparcie przy włączaniu nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy w grupie a także angażowaniu w kreatywną edukację.


Koordynatorką projektu jest Anna Jądrzyk - anna.jadrzyk@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG


Nowatorski model współpracy z mieszkańcami i NGO

Nowatorski model współpracy z mieszkańcami i NGO

Z myślą o samorządach, które lubią nowatorskie podejście do zarządzania, ceniącymi sobie efektywną współpracę z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, Stowarzyszenie Centrum PISOP,...

Czytaj dalej
Model włączania mieszkańców w rozwiązywanie problemów społecznych

Model włączania mieszkańców w rozwiązywanie problemów społecznych

Działania projektowe dobiegają końca, efekty i sposoby realizacji zadań w 13 gminach i 1 powiecie zebraliśmy w wydawnictwie zatytułowanym "Model włączania mieszkańców w rozwiązywanie...

Czytaj dalej
Wesele w Prażuchach czyli projekt Warnik w Cekowie – Kolonii

Wesele w Prażuchach czyli projekt Warnik w Cekowie – Kolonii

Projekt Warnik w Cekowie – Kolonii zaowocował… weselem! I to weselem, na które zaproszony był każdy mieszkaniec regionu. Przybyli goście nie tylko Cekowa – Kolonii, ale także Cekowa i...

Czytaj dalej
Przywrócili bar do życia

Przywrócili bar do życia

Zanim powołano do życia Spółdzielnię Socjalną Dworzec, władze Grodziska Wielkopolskiego, podjęły się realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w...

Czytaj dalej
Z wizytą studyjną w Szwajcarii

Z wizytą studyjną w Szwajcarii

Ewa Gałka, prezeska Centrum PISOP wraz z doradcą Mikołajem Kostaniakiem, w ramach projektu WARNiK wybrali się z wizytą studyjną do Szwajcarii. Wizyta miała na celu zapoznanie się z...

Czytaj dalej
Konferencja podsumowująca projekt Warnik

Konferencja podsumowująca projekt Warnik

9 czerwca 2022 roku, w Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych w Poznaniu, Centrum PISOP zorganizowało konferencję podczas której wraz z prelegentami reprezentującymi gminę...

Czytaj dalej
Integracja międzypokoleniowa w Ostrowie Wielkopolskim

Integracja międzypokoleniowa w Ostrowie Wielkopolskim

Projekt Warnik w Ostrowie Wielkopolskim pozwolił spojrzeć na organizacje pozarządowe świeższym okiem i miał pozytywny wpływ między innymi na strukturę urzędu. Aktywizacja organizacji...

Czytaj dalej
Rakoniewice świecą przykładem

Rakoniewice świecą przykładem

Przedstawiciele NGO mają  świetne pomysły, ale często brakuje im pieniędzy na ich realizację. Jak je zdobyć? Gerard Tomiak, burmistrz Rakoniewic, od razu powiedział projektowi...

Czytaj dalej
W Rawiczu projekt skrojono idealnie na miarę trudnych czasów

W Rawiczu projekt skrojono idealnie na miarę trudnych czasów

Czy w Rawiczu przewidziano przyszłość? Na to wygląda. Pomysł w ramach projektu Warnik opracowano bowiem z myślą o cudzoziemcach mieszkających w gminie. Nadrzędną ideą była pomoc w ich...

Czytaj dalej
Poznajcie prelegentów naszej konferencji

Poznajcie prelegentów naszej konferencji

Ten projekt skupił aż 14 wielkopolskich gmin i połączył siły organizacji pozarządowych, samorządów i mieszkańców. Jak udało się to zrobić? Opowiemy o tym podczas konferencji w Poznaniu, 9...

Czytaj dalej
Poznaj nowy model współpracy. Zapraszamy na konferencję!

Poznaj nowy model współpracy. Zapraszamy na konferencję!

Inspirują cię działania innych ludzi? Chcesz poznać nowy model współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi? Koniecznie weź udział w tym wydarzeniu! Zapraszamy na konferencję...

Czytaj dalej
Jak doświadczenia norweskiego trzeciego sektora przenieść na rodzimy grunt?

Jak doświadczenia norweskiego trzeciego sektora przenieść na rodzimy grunt?

We wtorek, 29 marca 2022 roku odbyło się wirtualne spotkanie zainicjowane przez Centrum PISOP. Podczas webinaru słuchaczom przybliżono działania norweskiego trzeciego sektora. Spotkanie...

Czytaj dalej
Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami?

Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami?

Mieszkańcy, a także organizacje pozarządowe wiedzą gdzie w ich najbliższym otoczeniu pojawiają się wyzwania i potrzeby zmian. Ale jak to wpisać w ogłoszenie konkursowe w gminie czy...

Czytaj dalej
Wizyty studyjne

Wizyty studyjne

Jak sprawić by zmobilizować mieszkańców do podejmowania nowych wyzwań i wpłynąć na aktywność w obszarach problematycznych? Naszym sposobem jest wysłać zainteresowanych na wizytę studyjną,...

Czytaj dalej
Dzieje się w WARNiKu

Dzieje się w WARNiKu

Mimo obostrzeń covidowych ludzie nadal chętnie spotykają się we wspólnych – miejskich ale także wiejskich przestrzeniach. W ramach współpracy WARNiKowej udało się zorganizować 3 Jarmarki...

Czytaj dalej
Merytorycznie, ale także integracyjnie i inspirująco (Relacja)

Merytorycznie, ale także integracyjnie i inspirująco (Relacja)

Aby rozwiązywać problemy mieszkańców potrzebna jest wiedza o problemie ale także zaangażowanie i spojrzenie z różnych perspektyw. Tego uczyli się uczestnicy projektu WARNiK podczas dwóch...

Czytaj dalej
Podgrzewamy atmosferę

Podgrzewamy atmosferę

Zaczynamy podgrzewać atmosferę w ramach projektu WARNiK. Rekrutacja zakończona przystępujemy do działania w konkretnych miejscach gminach, powiatach Wielkopolski, z konkretnymi ludźmi....

Czytaj dalej
Konferencja pod patronatem Związku Miast Polskich

Konferencja pod patronatem Związku Miast Polskich

Jest nam niezmiernie miło, iż patronat nad konferencją „O współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych z korzyścią dla mieszkańców" objęła ogólnopolska...

Czytaj dalej
O współpracy urzędów z organizacjami społecznymi

O współpracy urzędów z organizacjami społecznymi

Na skuteczne działania na rzecz mieszkańców nie rzadko ma wpływ dobra współpraca organizacji społecznych z lokalnym samorządem. Jak budować tę współpracę z korzyścią dla każdej ze stron?...

Czytaj dalej


Działasz w organizacji społecznej? Chcesz podejmować działania we współpracy z lokalnym samorządem np. na rzecz ekologii, zagospodarowania czasu wolnego dzieci lub seniorów itp.?

Jesteś urzędnikiem? Chce rozwijać ofertę miasta/gminy/powiatu na rzecz mieszkańców np. tworzyć miejsce wsparcia dla seniorów, czy centrum aktywnych mieszkańców?

A może jako mieszkaniec gminy chcesz włączyć się działania na rzecz lokalnej społeczności?

Nie czekaj z działaniami i weź udział w projekcie WARNiK!

Celem projektu WARNiK jest rozwijanie współpracy między organizacjami społecznymi,  a samorządem lokalnym, włączając do tego mieszkańców, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu będziemy wypracowywać i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań sprzyjających współpracy międzysektorowej np. ogłoszenie konkursów dla organizacji społecznych w nowych obszarach, organizowanie konsultacji społecznych, czy wprowadzenie zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy po trzech przedstawicieli z 12 wielkopolskich gmin reprezentujących:
1) organizacje społeczne: fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społeczne, które dostrzegają problemy na swoim lokalnym rynku i chcą działać na rzecz ich rozwiązań z udziałem lokalnych władz.

Dzięki udziałowi w projekcie liderzy społeczni:

 • wzmocnią wizerunek swojej organizacji;
 • podniosą kompetencje z zakresu budowania partnerstwa;
 • przyczynią się do poszerzenia zakresu współpracy urzędu z organizacjami społecznymi;
 • nawiążą współpracę z organizacjami i samorządami z 11 gmin z terenu Wielkopolski;
 • poczują realny wpływ na ważne sprawy w lokalnej społeczności.

2) lokalny samorząd: urzędników współpracujący z organizacjami społecznymi z danego terenu.

Dzięki udziałowi w projekcie przedstawiciele lokalnego samorządu:

 • przyczynią się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji, która podejmuje rozmowy w nowych i aktualnych tematach;
 • zdobędą aktualną wiedzę na temat problemów, zagadnień, wyzwań z jakimi borykają się mieszkańcy czy też lokalne organizacje społeczne
 • stworzą perspektyw rozwoju dla mieszkańców w oparciu o potrzeby;
 • podniosą umiejętności współpracy między różnymi interesariuszami: samorząd – organizacje społeczne – mieszkańcy
 • nawiążą współpracę z organizacjami i samorządami z 11 gmin z terenu Wielkopolski;
 • zainspirują się rozwiązaniami stosowanymi wśród polskich i zagranicznych samorządów.

3) Do udziału w projekcie zapraszamy również mieszkańców - osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami lub po innych życiowych przejściach, które chcą stać się Rzecznikami Zmiany w swojej społeczności lokalnej.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby te zyskają:

 • pewność siebie;
 • wiedzę pozwalających skuteczniej działać w społeczności lokalnej;
 • nowe kontakty z przedstawicielami organizacji społecznych i urzędów z 11 gmin z Wielkopolski;
 • możliwość działania w interesujących tematach np. wsparcia dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, ekologii
 • możliwości wpływu na lokalną politykę i wypracowywane rozwiązania.

W ramach projektu przygotowaliśmy pakiet narzędzi, które pozwolą na skuteczniejsze działania: organizacji społecznych, urzędów i mieszkańców na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w 12 wielkopolskich gminach. Są to:

 • 2-dniowe szkolenie dla rzeczników (mieszkaniec) (nt. autoprezentacji, wystąpień publicznych, inicjowania i projektowania zmiany)
 • 2-dniowe szkolenie dla wszystkich uczestników danej gminy (organizacji społecznych, urzędników, mieszkańców)
 • uczestnictwo w webinarze prowadzonym przez organizację z Norwegii
 • 2 webinaria poświęcone tematom, którymi będą zainteresowani uczestnicy, np. ;
 • przykłady podobnych działań w gminach, dobre praktyki
 • kwestie związane z komunikacją niezbędną przy wdrożeniu nowego zdania publicznego
 • jednodniowa wizyta w gminie będącą dobrą praktyką w zakresie współpracy organizacji społecznych z urzędem
 • doradztwo-coaching w odpowiedzi na lokalne wyzwania np. w zakresie wyszukania lokalnego lidera, analizie rocznego programu współpracy, organizacji spotkań międzysektorowych, analizie konkursów ogłaszanych dla organizacji społecznych itp.
 • promocja podejmowanych działań na obszar Wielkopolski;
 • konsultacje prawników przydatne do wdrożenia nowego zadania publicznego.

W ramach możliwości i zasobów Centrum PISOP oferujemy także:

 • środki na organizację lokalnego wydarzenia/happeningu, np. w postaci lokalnych targów organizacji pozarządowych;
 • szkolenie dla lokalnych organizacji społecznych odpowiadającego na lokalne potrzeby np. w zakresie pisania projektów, fundraisingu, promocji działań, księgowości itd.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy działają na terenie poszczególnych powiatów:
Beata Grzegorzewska, e-mail: beata.grzegorzewska@pisop.org.pl, tel. 601 673 944 - kościański, pleszewski, leszczyński, m.Leszno, gostyński, krotoszyński, ostrowski
Natalia Szymanowska, e-mail: natalia.szymanowska@pisop.org.pl, tel. 534 202 744 - kępiński, ostrzeszowski, rawicki, jarociński, m.Kalisz, kaliski, wolsztyński, grodziski, nowotomyski
Anna Furmaniuk, e-mail: anna.furmaniuk@pisop.org.pl, tel. 534 205 699 - obornicki, wągrowiecki, szamotulski, międzychodzki, śremski, średzki, słupecki, koniński, m. Konin, kolski, turecki
Monika Wieczorek, e-mail: monika.wieczorek@pisop.org.pl, tel. 534 205 699 - złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, m. Poznań, poznański, gnieźnieński, wrzesiński
Jak wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu? Poprzez obserwację rozwiązań wdrażanych poza naszym krajem.

Dobre praktyki, które można duplikować na teren Polski - to kierunek, który jako stowarzyszenie obraliśmy. Biorąc pod uwagę  otwartość samorządu na dialog z mieszkańcami, uruchamiania rzecznictwa w ważnych sprawach dla mieszkańców - wybór mógł być jeden - Norwegia.

Kierunek, a także gotowość norweska do dzielenia się swoim doświadczeniem stanowiły fundament do wybrania firmy Newschool do projektu WARNiK.

Firma ta przygotowuje nauczycieli i trenerów do wykorzystywania technik myślenia projektowego, narzędzi z zakresu Desing Thinking, włączając je w proces projektowania nauczania dla konkretnej grupy. Te umiejętności pragniemy wspólnie wykorzystać przy pracy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne, które w ramach projektu zdobędą umiejętności i kompetencje w pełnieniu funkcji rzecznika spraw obywatelskich w swoich małych społecznościach. 

Newschool będzie wspierał projekt edukacyjnie podczas Wielkopolskiej Akademii Rzeczników czy webinarów. Wiedza, a także doświadczenie partnera stosowane w Norwegii, może stać się dla uczestników projektu „trampoliną” w dokonywaniu zmian w 12 gminach Wielkopolski.