Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

WARNIK - Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i KooperacjiW trakcie realizacji

Stworzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, zajęcia warsztatowe z rozwoju osobistego oraz kompetencji zawodowych dla młodzieży w ramach Akademii Orłów w Tarnowie Podgórnym, Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek” w Lesznie - co łączy wszystkie te inicjatywy? Żadna z nich nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca organizacji społecznych z lokalnym samorządem i wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców.

W ramach projektu „WARNiK” chcemy taką współpracę między organizacjami społecznymi i lokalnym samorządem z udziałem mieszkańców skutecznie rozwijać w 12 gminach Wielkopolski.

Projekt WARNiK to:
Wielkopolska - projekt jest prowadzony na terenie 12 gmin Wielkopolski
Akademia - działania projektowe są oparte o wiedzę merytoryczną
Rzecznictwa - projekt zakłada dialog w sprawach ważnych dla mieszkańców
NGO - w proces włączone zostaną: stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne
i” - podkreślające ważny element jakim jest współpraca
Kooperacji - wszystkie rozwiązania wypracowywane będą wspólnie przez przedstawicieli organizacji społecznych i urzędów z udziałem mieszkańców.

Projekt realizowany jest: od 4 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. 

Kierujemy go do:
 • mieszkańców, którzy chętnie podejmą współpracę w ważnych, lokalnych  sprawach;
 • lokalnych organizacji społecznych, dla których aktywność społeczna stanowi inspirację  i motywację do działania;
 • samorządów miast czy gmin otwartych na rozwiązywanie kolejnych wyzwań w swoich małych ojczyznach.
 
W ramach projektu podejmować będziemy takie działania jak:
 • 2-dniowe szkolenie dla rzeczników (mieszkaniec)- zakres: partycypacja społeczna, rola obywatela w społeczeństwie, rola III sektora;
 • 2-dniowe szkolenie dla wszystkich uczestników danej gminy (organizacji społecznych, urzędników, mieszkańców)- zakres: zakres: współpraca trójstronna, formalne i prawne zlecanie zadań, negocjacje;
 • uczestnictwo w webinarze prowadzonym przez organizację z Norwegii;
 • jednodniowa wizyta w gminie będącą dobrą praktyką w zakresie współpracy organizacji społecznych z urzędem;
 • doradztwo-coaching w odpowiedzi na lokalne wyzwania np. w zakresie wyszukania lokalnego lidera, analizie rocznego programu współpracy, organizacji spotkań międzysektorowych, analizie konkursów ogłaszanych dla organizacji społecznych itp.;
 • promocja podejmowanych działań na obszar Wielkopolski;
 • konsultacje prawników dotyczące zapisów konkursowych, zapytań.   

W ramach możliwości i zasobów Centrum PISOP, oferujemy także:
 • środki na organizację lokalnego wydarzenia/happeningu, np. w postaci lokalnych targów organizacji pozarządowych;
 • szkolenie dla lokalnych organizacji społecznych odpowiadającego na lokalne potrzeby np. w zakresie pisania projektów, fundraisingu, promocji działań, księgowości itd.

Wszystko po to, by ostatecznie ogłosić: konkurs z nowym zadaniem, zamówienie społecznie odpowiedzialne czy też zapytanie ofertowe wynikające z potrzeb mieszkańców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z norweską firmą Newschool, która stanowi wsparcie przy włączaniu nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy w grupie a także angażowaniu w kreatywną edukację.


Koordynatorką projektu jest Anna Jądrzyk - anna.jadrzyk@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami?

Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami?

Mieszkańcy, a także organizacje pozarządowe wiedzą gdzie w ich najbliższym otoczeniu pojawiają się wyzwania i potrzeby zmian. Ale jak to wpisać w ogłoszenie konkursowe w gminie czy...

Czytaj dalej
Wizyty studyjne

Wizyty studyjne

Jak sprawić by zmobilizować mieszkańców do podejmowania nowych wyzwań i wpłynąć na aktywność w obszarach problematycznych? Naszym sposobem jest wysłać zainteresowanych na wizytę studyjną,...

Czytaj dalej
Dzieje się w WARNiKu

Dzieje się w WARNiKu

Mimo obostrzeń covidowych ludzie nadal chętnie spotykają się we wspólnych – miejskich ale także wiejskich przestrzeniach. W ramach współpracy WARNiKowej udało się zorganizować 3 Jarmarki...

Czytaj dalej
Merytorycznie, ale także integracyjnie i inspirująco (Relacja)

Merytorycznie, ale także integracyjnie i inspirująco (Relacja)

Aby rozwiązywać problemy mieszkańców potrzebna jest wiedza o problemie ale także zaangażowanie i spojrzenie z różnych perspektyw. Tego uczyli się uczestnicy projektu WARNiK podczas dwóch...

Czytaj dalej
Podgrzewamy atmosferę

Podgrzewamy atmosferę

Zaczynamy podgrzewać atmosferę w ramach projektu WARNiK. Rekrutacja zakończona przystępujemy do działania w konkretnych miejscach gminach, powiatach Wielkopolski, z konkretnymi ludźmi....

Czytaj dalej
Konferencja pod patronatem Związku Miast Polskich

Konferencja pod patronatem Związku Miast Polskich

Jest nam niezmiernie miło, iż patronat nad konferencją „O współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych z korzyścią dla mieszkańców" objęła ogólnopolska...

Czytaj dalej
O współpracy urzędów z organizacjami społecznymi

O współpracy urzędów z organizacjami społecznymi

Na skuteczne działania na rzecz mieszkańców nie rzadko ma wpływ dobra współpraca organizacji społecznych z lokalnym samorządem. Jak budować tę współpracę z korzyścią dla każdej ze stron?...

Czytaj dalej


Działasz w organizacji społecznej? Chcesz podejmować działania we współpracy z lokalnym samorządem np. na rzecz ekologii, zagospodarowania czasu wolnego dzieci lub seniorów itp.?

Jesteś urzędnikiem? Chce rozwijać ofertę miasta/gminy/powiatu na rzecz mieszkańców np. tworzyć miejsce wsparcia dla seniorów, czy centrum aktywnych mieszkańców?

A może jako mieszkaniec gminy chcesz włączyć się działania na rzecz lokalnej społeczności?

Nie czekaj z działaniami i weź udział w projekcie WARNiK!

Celem projektu WARNiK jest rozwijanie współpracy między organizacjami społecznymi,  a samorządem lokalnym, włączając do tego mieszkańców, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu będziemy wypracowywać i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań sprzyjających współpracy międzysektorowej np. ogłoszenie konkursów dla organizacji społecznych w nowych obszarach, organizowanie konsultacji społecznych, czy wprowadzenie zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy po trzech przedstawicieli z 12 wielkopolskich gmin reprezentujących:
1) organizacje społeczne: fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społeczne, które dostrzegają problemy na swoim lokalnym rynku i chcą działać na rzecz ich rozwiązań z udziałem lokalnych władz.

Dzięki udziałowi w projekcie liderzy społeczni:

 • wzmocnią wizerunek swojej organizacji;
 • podniosą kompetencje z zakresu budowania partnerstwa;
 • przyczynią się do poszerzenia zakresu współpracy urzędu z organizacjami społecznymi;
 • nawiążą współpracę z organizacjami i samorządami z 11 gmin z terenu Wielkopolski;
 • poczują realny wpływ na ważne sprawy w lokalnej społeczności.

2) lokalny samorząd: urzędników współpracujący z organizacjami społecznymi z danego terenu.

Dzięki udziałowi w projekcie przedstawiciele lokalnego samorządu:

 • przyczynią się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji, która podejmuje rozmowy w nowych i aktualnych tematach;
 • zdobędą aktualną wiedzę na temat problemów, zagadnień, wyzwań z jakimi borykają się mieszkańcy czy też lokalne organizacje społeczne
 • stworzą perspektyw rozwoju dla mieszkańców w oparciu o potrzeby;
 • podniosą umiejętności współpracy między różnymi interesariuszami: samorząd – organizacje społeczne – mieszkańcy
 • nawiążą współpracę z organizacjami i samorządami z 11 gmin z terenu Wielkopolski;
 • zainspirują się rozwiązaniami stosowanymi wśród polskich i zagranicznych samorządów.

3) Do udziału w projekcie zapraszamy również mieszkańców - osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami lub po innych życiowych przejściach, które chcą stać się Rzecznikami Zmiany w swojej społeczności lokalnej.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby te zyskają:

 • pewność siebie;
 • wiedzę pozwalających skuteczniej działać w społeczności lokalnej;
 • nowe kontakty z przedstawicielami organizacji społecznych i urzędów z 11 gmin z Wielkopolski;
 • możliwość działania w interesujących tematach np. wsparcia dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, ekologii
 • możliwości wpływu na lokalną politykę i wypracowywane rozwiązania.

W ramach projektu przygotowaliśmy pakiet narzędzi, które pozwolą na skuteczniejsze działania: organizacji społecznych, urzędów i mieszkańców na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w 12 wielkopolskich gminach. Są to:

 • 2-dniowe szkolenie dla rzeczników (mieszkaniec) (nt. autoprezentacji, wystąpień publicznych, inicjowania i projektowania zmiany)
 • 2-dniowe szkolenie dla wszystkich uczestników danej gminy (organizacji społecznych, urzędników, mieszkańców)
 • uczestnictwo w webinarze prowadzonym przez organizację z Norwegii
 • 2 webinaria poświęcone tematom, którymi będą zainteresowani uczestnicy, np. ;
 • przykłady podobnych działań w gminach, dobre praktyki
 • kwestie związane z komunikacją niezbędną przy wdrożeniu nowego zdania publicznego
 • jednodniowa wizyta w gminie będącą dobrą praktyką w zakresie współpracy organizacji społecznych z urzędem
 • doradztwo-coaching w odpowiedzi na lokalne wyzwania np. w zakresie wyszukania lokalnego lidera, analizie rocznego programu współpracy, organizacji spotkań międzysektorowych, analizie konkursów ogłaszanych dla organizacji społecznych itp.
 • promocja podejmowanych działań na obszar Wielkopolski;
 • konsultacje prawników przydatne do wdrożenia nowego zadania publicznego.

W ramach możliwości i zasobów Centrum PISOP oferujemy także:

 • środki na organizację lokalnego wydarzenia/happeningu, np. w postaci lokalnych targów organizacji pozarządowych;
 • szkolenie dla lokalnych organizacji społecznych odpowiadającego na lokalne potrzeby np. w zakresie pisania projektów, fundraisingu, promocji działań, księgowości itd.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy działają na terenie poszczególnych powiatów:
Beata Grzegorzewska, e-mail: beata.grzegorzewska@pisop.org.pl, tel. 601 673 944 - kościański, pleszewski, leszczyński, m.Leszno, gostyński, krotoszyński, ostrowski
Mikołaj Kostaniak, e-mail: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 534 202 744 - kępiński, ostrzeszowski, rawicki, jarociński, m.Kalisz, kaliski, wolsztyński, grodziski, nowotomyski
Anna Furmaniuk, e-mail: anna.furmaniuk@pisop.org.pl, tel. 534 205 699 - obornicki, wągrowiecki, szamotulski, międzychodzki, śremski, średzki, słupecki, koniński, m.Konin, kolski, turecki
Monika Wieczorek, e-mail: monika.wieczorek@pisop.org.pl, tel. 534 205 699 - złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, m. Poznań, poznański, gnieźnieński, wrzesiński
Jak wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu? Poprzez obserwację rozwiązań wdrażanych poza naszym krajem.

Dobre praktyki, które można duplikować na teren Polski - to kierunek, który jako stowarzyszenie obraliśmy. Biorąc pod uwagę  otwartość samorządu na dialog z mieszkańcami, uruchamiania rzecznictwa w ważnych sprawach dla mieszkańców - wybór mógł być jeden - Norwegia.

Kierunek, a także gotowość norweska do dzielenia się swoim doświadczeniem stanowiły fundament do wybrania firmy Newschool do projektu WARNiK.

Firma ta przygotowuje nauczycieli i trenerów do wykorzystywania technik myślenia projektowego, narzędzi z zakresu Desing Thinking, włączając je w proces projektowania nauczania dla konkretnej grupy. Te umiejętności pragniemy wspólnie wykorzystać przy pracy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne, które w ramach projektu zdobędą umiejętności i kompetencje w pełnieniu funkcji rzecznika spraw obywatelskich w swoich małych społecznościach. 

Newschool będzie wspierał projekt edukacyjnie podczas Wielkopolskiej Akademii Rzeczników czy webinarów. Wiedza, a także doświadczenie partnera stosowane w Norwegii, może stać się dla uczestników projektu „trampoliną” w dokonywaniu zmian w 12 gminach Wielkopolski.