Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Ewa Gałka naszą kandydatką do Rady NIW. Sprawdź, jak możesz nam pomóc!

Ewa Gałka naszą kandydatką do Rady NIW. Sprawdź, jak możesz nam pomóc!

W Stowarzyszeniu Centrum PISOP wierzymy w siłę organizacji pozarządowych. Nasze działania skupiamy na edukacji liderów i liderek, profesjonalizacji organizacji, wzmacniania ich potencjału oraz sieciowaniu wewnątrz sektora oraz z sektorami biznesu i administracji publicznej.

Prezeska Zarządu naszego Stowarzyszenia oraz jego współzałożycielka - dr Ewa Gałka jest naszą Kandydatką do Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w związku z naborem ogłoszonym przez Ministrę ds. Społeczeństwa Obywatelskiego - Panią Agnieszkę Buczyńską. 

Zależy nam, żeby organizacje pozarządowe, zarówno duże, jak i małe miały wsparcie NIW w rozwoju i profesjonalizacji. Wiemy, jak istotne jest to wsparcie, również finansowe, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju organizacji. Rząd, za pośrednictwem Narodowego Instytutu Wolności, przeznacza coraz większe środki na działalność stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych. To dobry kierunek, jednak warto lepiej zaadresować ich przeznaczenie. Fundusze przekazywane przez NIW powinny przede wszystkim dawać impuls do tworzenia nowych inicjatyw społecznych oraz pomagać w profesjonalizacji działań ngo, tak by te mogły jeszcze efektywniej realizować usługi społeczne i być głosem swoich członków_członkiń, bądź środowisk które reprezentują.


 Jak możesz poprzeć Ewę Gałkę?

- pobierz oświadczenie (kliknij tu> oswiadczeniepoparciaradaniwzalaczniknr1-1.docx )

- wypełnij oświadczenie w wersji elektronicznej,

 podpisz oświadczenie zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji podpisem ePUAP – profil zaufany (lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),

- odeślij podpisane oświadczenie na adres: piotr.kotlarek@pisop.org.pl do dnia 19 stycznia 2024 r. (piątek)

Ewa Gałka chce zwracać szczególną uwagę na aspekt mądrego wsparcia w zarządzaniu, współpracy z partnerami społecznymi, samorządowymi i biznesowymi, kwestie ekonomii społecznej oraz tworzenia platform współpracy między organizacjami. W ten sposób i w tych obszarach wspieramy organizacje pozarządowe już od ponad 20 lat. Dobrze znamy potrzeby zarówno tych, którzy dopiero decydują się na rozpoczęcia działań społecznych, nawet na małą skalę, jak i tych, którzy prowadzą dobrze funkcjonujące organizacje i chcą się rozwijać.

Za Ewą stoi ponad 23 lata doświadczenia pracy w sektorze pozarządowym. Jest współzałożycielką i Prezeską Stowarzyszenia Centrum PISOP - jednej z największych wielkopolskich organizacji, którego misją jest wsparcie trzeciego sektora, jego rozwój i wzmacnianie liderek_liderów. Ewa od wielu lat działa i pracowała na rzecz organizacji m.in. współkoordynując Grupę ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy Komitecie Monitorującym WRPO 2014-2020 i FEW 2021-2027, będąc członkinią Sieci ds. Partnerstw przy Komisji Europejskiej (jedyna przedstawicielka Polski) w latach 2016-2019, przewodnicząc Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Poznaniu, będąc członkinią Zespołu ds. Równości i Różnorodności przy Prezydencie Miasta Poznania.

Ewa jest doktorką nauk o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) a jej rozprawa doktorska z 2022 roku dotyczyła Systemowych uwarunkowań skuteczności zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w Polsce. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i marketingu (Politechnika Poznańska, 2000r.) oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu Ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2008 r.) i Audytowania strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych (Uniwersytet Warszawski, 2007 r.).

Chcemy, żeby w NIW pamiętano również o tych mniejszych organizacjach, wzmacniano głos NGOsów i miano na uwadze zachęcanie do rozwoju w kierunku profesjonalizacji. Takie wartości przyświęcają również Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych, w której Ewa Gałka jest członkinią Komisji Rewizyjnej a wcześniej zasiadała w jej Zarządzie. 

Te aspekty będzie uwzględniać, w przypadku wyboru do Rady NIW, w swojej pracy, jako członkini Rady NIW (w ramach ustawowych kompetencji Rady).

Zachęcamy do poparcia kandydatury Ewy Gałki.


                                                                                                                                                                                                                  Zespół Stowarzyszenia Centrum PISOP

Może Cię zainteresować