Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami?

Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami?

Mieszkańcy, a także organizacje pozarządowe wiedzą gdzie w ich najbliższym otoczeniu pojawiają się wyzwania i potrzeby zmian. Ale jak to wpisać w ogłoszenie konkursowe w gminie czy powiecie? Jak zachować wszystkie standardy urzędnicze aby nie zabić „ducha aktywności społecznej”?

A wiemy, że jest realne aby jasno określić cele zadania, a także rezultaty, które powinny pojawić się na zakończenie. Na papierze wydaje się proste ale czy takie jest w rzeczywistości? Nawet jeśli nie potrafimy tego zrobić, jest szansa by się tego nauczyć.

Przygotowaliśmy webinar dla osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego zatytułowany: Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

20 października od 9.00 do 12.00 będziemy mogli spotkać się ze specjalistami, którzy wprowadzają  dobre praktyki dialogu z samorządami.

Zaczniemy od badań: Co mówią liczby dotyczące współpracy finansowej samorządów z NGO? Jaki obraz tworzą te dane? Poruszymy kwestię rozliczania przez rezultaty, a także dostępnych narzędzi takich jak katalog rezultatów przygotowany w oparciu o zebrane doświadczenia. Jednym z zagadnień będą mikrozakupy, mikrogranty, a także fundusz sąsiedzki jako mechanizmy finansowania w oparciu o inne tryby niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakończymy pomysłem prosto z Sieradza a dotyczyć będzie Inkubatora Działań Społecznych.

Na webinar prowadzimy zapisy przez Formularz Google:
https://docs.google.com/forms/d/1kM4QqdrLQkojqHD1rIA0R12oEY9duo99TfN16sHuFUY/viewform?ts=615d8e45&edit_requested=true

Na zgłoszenia czekamy do 18 października.

Może Cię zainteresować