Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?

Broszura z serii 3w* (Warto Wiedzieć Więcej) obejmuje całokształt planowania oraz realizacji badania ewaluacyjnego przez i dla organizacji pozarządowej. Powstała na bazie kilkuletnich doświadczeń Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju i Centrum PISOP.

Opracowanie: Zespół Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju oraz Centrum PISOP, pod red. Ewy Gałka.

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Ewaluacja kluczem do profesjonalizacji NGO”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Broszura dystrybuowana jest bezpłatnie. Można ją odebrać w poznańskim biurze Centrum PISOP. Pierwsze wydanie: Grudzień 2010 r.