Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Przez ponad 20 lat naszej działalności udało nam się wydać szereg publikacji. Wiedza w nich zawarta bierze się z doświadczenia oraz eksperckiej wiedzy autorów, którzy w zdecydowanej większości do dzisiaj stanowią o działaniach naszego Stowarzyszenia.

Tematyka wielu z nich jest wciąż aktualna, jak na przykład zarzadzanie organizacją pozarządową czy przeprowadzanie ewaluacji projektów. Publikacje dostępne są w biurach Centrum PISOP w Lesznie oraz Poznaniu.

W przypadku pytań dotyczących publikacji oraz możliwości ich zamówienia prosimy o kontakt z Joanną Piechocką pod adresem mailowym joanna.piechocka@pisop.org.pl lub telefonicznie pod nr 61 851 91 34.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym czasopismem As Biznesu, który jest magazynem poświęconym społecznej odpowiedzialności biznesu. Wystarczy kliknąć w logo magazynu poniżej


Nasze publikacje

Model włączania mieszkańców w rozwiązywanie problemów społecznych

"Model włączania mieszkańców w rozwiązywanie problemów społecznych" jest to zbiór rekomendacji, które zostały wprowadzone w życie w trakcie dwuletniej współpracy Mieszkanek NGO Samorządów z terenu Wielkopolski. Innowacyjne myślenie...

Czytaj dalej

Jak zarządzać organizacją pozarządową

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją poświęconą zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Jest to pierwsze w Polsce, kompleksowe i praktyczne zestawienie elementów niezbędnych dla zapewnienia trwałości, efektywności i skuteczności działania...

Czytaj dalej

Działania Godne Uwagi

Celem Konkursu „Działania Godne Uwagi” było wybranie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw społecznych realizowanych w województwie wielkopolskim. Do udziału w Konkursie zaprosiliśmy podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe,...

Czytaj dalej

Raport z badania dotyczącego konsultacji społecznych w Lesznie

Przedmiotem niniejszego Raportu są wyniki badania dotyczącego konsultacji społecznych w Lesznie, w ramach projektu pn. „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!” realizowanego w 2013 roku. Celem głównym badania było zebranie opinii osób zaangażowanych w...

Czytaj dalej

Raport z badań w ramach projektu z Miastem Konin

Prezentowany raport zawiera wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w 2012 roku wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami jednostek samorządu...

Czytaj dalej

Raport z badań nt. zarządzania organizacjami pozarządowymi z działalnością gospodarczą w ramach projektu „BINGO”

Niniejszy Raport jest elementem projektu pn. „Biznes – Innowacje – NGO, czyli BINGO”, realizowanego przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją NIWA Edukacji i Rozwoju oraz Network for Europe (organizacją infrastrukturalną z Liverpoolu) w...

Czytaj dalej

Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?

Broszura z serii 3w* (Warto Wiedzieć Więcej) obejmuje całokształt planowania oraz realizacji badania ewaluacyjnego przez i dla organizacji pozarządowej. Powstała na bazie kilkuletnich doświadczeń Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju i Centrum PISOP. ...

Czytaj dalej

Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium

Pierwsza w Polsce publikacja poświęcona ewaluacji projektów miękkich. Dostarcza niezbędnych informacji, jak krok po kroku przeprowadzić ewaluację projektu, jak zaplanować, zrealizować i wykorzystać wyniki ewaluacji w procesach decyzyjnych. ...

Czytaj dalej

Skrypt Strategia Działań i Współpracy dla Partnerstw

Niezbędna lektura dla organizacji i instytucji planujących realizację działań w partnerstwie. Opisuje kolejne etapy planowania partnerstwa, ilustrując je również na praktycznych przykładach. Opracowanie Ewa Gałka. Pierwsze wydanie wrzesień 2007...

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym

Publikacja zbierająca informacje dotyczące zasad tworzenia projektu oraz jego realizacji. Znajdują się w niej cenne wskazówki na temat formułowania zespoły projektowego, budżetu, sprawozdawczości, partnerstwa, promocji, czy kontroli projektu. ...

Czytaj dalej