Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs Mikrograntów Działamy Społecznie 2024 (dla studentek_studentów)Realizacja

Grant instytucjonalny

Konkurs Działamy Społecznie jest skierowany do aktywnych studentów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.

Celem Konkursu jest promocja aktywności społecznej, w tym wolontariatu, wśród studentów. 

Dofinansowane mogą zostać wszelkie inicjatywy zachęcające do aktywności społecznej, w tym wolontariatu osób studiujących np. w formie audiowizualnej, wydarzeń, debat, akcji wolontariackich, upowszechniania dobrych praktyk, innych kampanii realizujących zakładany cel. Realizowane działania muszą być dostępne dla wszystkich, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 

O przyznanie Mikrograntu w ramach Konkursu może ubiegać się grupa nieformalna tj. zespół co najmniej trzech osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, studiujących na uczelniach współpracujących w ramach Konkursu ze Stowarzyszeniem Centrum PISOP (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz które realizować będą mikrogranty mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UDPPW. 

Konkurs zakłada udzielenie maksymalnie 10  mikrograntów. 

Wartość jednostkowa Mikrograntu nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych). Wkład własny nie jest wymagany. Pula na konkurs wynosi 25 000, 00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Środki pochodzą z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Ważne terminy: 

- Nabór projektów: 27.02 – 18.03.2024r.

 - Ocena projektów: 18.03 – 22.03.2024r.

 - Realizacja projektów: 23.03 – 21.04.2024r. 

- Sprawozdania z realizacji projektów: 22.04 – 26.04.2024r. 

Potencjalni oferenci mogą skonsultować Projekt z doradcami od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00: 

- Magdaleną Wróblewską – pod numerami 65 520 78 86, 534 202 744, lub magdalena.wroblewska@pisop.org.pl 

- Patrykiem Krawczykiem - pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub patryk.krawczyk@pisop.org.pl 

Na wasze pomysły czekamy do 18 marca 2024 roku. 


Należy złożyć je w generatorze dostępnym tutaj: Generator składania wniosków

Pełen regulamin konkursu dostępny: regulamin-konkursu-mikrograntow-dla-st-udentowek-dzialamy-spolecznie-2024.pdf 

             

Partnerami konkursu są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

Konkurs odbywa się w ramach projektu Grant instytucjonalny. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Konkurs Mikrograntów Działamy Społecznie 2024 (dla studentek_studentów)

Koordynator projektu Anna Jądrzyk

Miniatura Anna Jądrzyk

Wyślij wiadomość

Doradca Patryk Krawczyk

Miniatura Patryk Krawczyk

Wyślij wiadomość