Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Grant instytucjonalnyW trakcie realizacji

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP otrzymało grant instytucjonalny na rozwój w konkursie w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jako jedna z 19 organizacji w Polsce. 

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wsparcie rozwoju instytucjonalnego), wynikające z przedstawionej strategii rozwoju organizacji. Działania, które zmierzają do wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w kompetencje kadry, budowanie wizerunku czy poprawę infrastruktury.

W ramach Strategii rozwoju naszego Stowarzyszenia podejmiemy działania w obszarach tj. 

A. Rozwój współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i poszerzenie zasięgu terytorialnego.

B. Zbudowanie współpracy z biznesem poprzez włączanie NGO w działania CSR, SDGs.

C. Rozwoju współpracy z uczelniami wyższymi, współpracy międzynarodowej.

Zamierzamy też wzmocnić wizerunek, rozpoznawalność Stowarzyszenia jako organizacji wspierającej, pełniącej ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Strategia rozwoju Stowarzyszenia przełoży się na wsparcie rozwoju sektora społecznego i poszerzenie naszych działań na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej, wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem, aktywizację, włączanie i uwrażliwianie na problemy społeczne sektora publicznego i prywatnego.

Planowane rezultaty:

1. Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

2. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

3. Rozwój instytucjonalny organizacji społecznej.

4. Wzrost kompetencji zespołu.

Koordynatorką projektu jest Anna Jądrzyk - anna.jadrzyk@pisop.org.pl534 205 699

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane  z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
How to encourage students to get socially involved? Jak zachęcić studentki_studentów by angażowali się społecznie?

How to encourage students to get socially involved? Jak zachęcić studentki_studentów by angażowali się społecznie?

ENG ⬇ Pau, Erik i Lorenz to studentka i studenci z Niemiec

Czytaj dalej
Nawiązaliśmy współpracę z UAM

Nawiązaliśmy współpracę z UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączył do grona partnerów naszego stowarzyszenia. Wczoraj w siedzibie uczelni podpisaliśmy umowę o współpracy. Co to oznacza? Budowanie...

Czytaj dalej
O wolontariacie pracowniczym

O wolontariacie pracowniczym

Już 22 czerwca w Poznaniu zorganizujemy kolejne szkolenie dla przedstawicieli firm. Tym razem przybliżać będziemy temat wolontariatu pracowniczego. Wolontariat pracowniczy jest jednym z...

Czytaj dalej
Ostatnie miesiące Wielkopolskiej Rady DPP będą pracowite

Ostatnie miesiące Wielkopolskiej Rady DPP będą pracowite

13 i 14 kwietnia 2023 w Kaliszu odbyło się spotkanie członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którego celem było wypracowanie najważniejszych działań na okres...

Czytaj dalej
Interesariusze w centrum zainteresowania

Interesariusze w centrum zainteresowania

Już w piątek, 5 maja przedstawiciele firm spotkają się na szkoleniu dot. Analizy Interesariuszy w ramach EOG. Podczas kolejnego szkolenia będziemy rozmawiać o    Wykaz...

Czytaj dalej
Porozmawiajmy o dalszej współpracy

Porozmawiajmy o dalszej współpracy

Bez rozmowy nie ma dobrej współpracy. Dotyczy to zarówno gruntu lokalnego – gminnego, jak i szerszej perspektywy, czyli województwa, na terenie którego działa wasza organizacja. W urzędzie...

Czytaj dalej