Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Centrum PISOP organizuje Konkursy Mikrodotacji od 2014 roku.

Cele realizowanych konkursów dotyczą m.in. zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce, działań z zakresu pomocy społecznej, działań senioralnych czy wspierających Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu subregionu leszczyńskiego.
 
W ramach Konkursów Mikrodotacji działamy na terenie całej Wielkopolski i lokalnie, wspieramy wszystkie grupy:

 • organizacje pozarządowe (w tym młode organizacje pozarządowe – do 30 mcy działania, z przychodem poniżej 25 tys zł oraz Patronów – organizacje, które współpracują z grupami nieformalnymi i samopomocowymi)
 • aktywnych mieszkańców, w tym m.in.: społeczności lokalne, seniorów czy młodzież (w formie grup nieformalnych i samopomocowych)
Wspieramy inicjatywy lokalne, sąsiedzkie, oddolne w ramach sfer pożytku publicznego, lokalnie i wojewódzko. Wspieramy także rozwój instytucjonalny.

Pozyskujemy środki z firm na zwiększenie puli środków w ramach konkursów. Promujemy włączanie wolontariatu pracowniczego w ramach realizowanych mikrodotacji.
 
Konkursy Mikrodotacji realizujemy w ramach środków m.in. z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Miasta Poznania, Miasta Leszna czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspieramy doradczo na wszystkich etapach konkursu: w ramach prowadzonego naboru ofert, realizacji oraz rozliczania projektów, a także mobilizujemy i aktywizujemy animacyjnie tereny o najniższej aktywności.
 
Efekty działań w tym zakresie to:
 • zorganizowanie 21 konkursów
 • dofinansowanie 842 ofert (z 2440 złożonych)
 • 3,8 mln złotych przeznaczonych na mikrodotacje
 • wsparcie 720 przedstawicieli grup nieformalnych
 • wsparcie 450 młodych organizacji pozarządowych
 • 120 spotkań animacyjnych i informacyjnych
 • zaktywizowanie wszystkich gmin z terenu Wielkopolski
 • wzmocnienie 140 liderów lokalnych działających w  terenie
 • utworzenie 13 organizacji pozarządowych
 • 6 akcji promocyjnych wolontariatu pracowniczego
W następnych zakładkach znajdą Państwo obecnie trwające konkursy oraz te już zrealizowane.