Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Od 2014 roku wspieramy, w tym finansowo, działania oddolne organizując konkursy mikrodotacji.

Realizowane konkursy dotyczą m.in. zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra, działań z zakresu pomocy społecznej, inicjatyw senioralnych czy wspierających Podmioty Ekonomii Społecznej.
Promujemy włączanie wolontariatu pracowniczego firm w ramach realizowanych mikrodotacji.

Jako Operator odpowiadamy za ogłoszenie konkursu, wybór inicjatyw do dofinansowania, a następnie pomoc w realizacji i rozliczeniu mikrodotacji,  a także mobilizujemy i aktywizujemy animacyjnie tereny o najniższej aktywności.

Wspieramy inicjatywy lokalne, sąsiedzkie, oddolne w ramach sfer pożytku publicznego, lokalnie i wojewódzko. Wzmacniamy także rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych, czyli działania pozwalające im się rozwijać.


Wspieramy organizacje pozarządowe (w tym młode organizacje) oraz grupy nieformalne.

Wysokość mikrodotacji zależy od konkursu, jednak najczęściej jest to 5000 zł.

Konkursy najczęściej ogłaszane są na terenie całego województwa, mają także charakter lokalny - np. tylko na terenie subregionu leszczyńskiego, Leszna czy Poznania.

Partnerami finansującymi mikrodotacje są m.in. Narodowy Instytut Wolności, Aquanet S.A., Urząd Miasta Leszna, Urząd Miasta Poznania i inne jednostki samorządowe.