Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Od 2014 roku Centrum PISOP wspiera, w tym finansowo, działania oddolne. Zorganizowaliśmy 26 Konkursów Mikrodotacji, w ramach których dofinansowaliśmy 1049 projektów społecznych na łączną kwotę 4,5 mln zł.


Partnerami finansującymi mikrodotacje są m.in. Narodowy Instytut Wolności, Aquanet S.A., Urząd Miasta Leszna, Urząd Miasta Poznania i inne jednostki samorządowe.


Opis konkursów dla osób z dysfunkcją wzroku