Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO - najczęściej pojawiające się pytania...

Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO - najczęściej pojawiające się pytania...

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Konkursu pn. Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO!

Zapraszamy do lektury :)

1. Kto z zespołu organizacji powinien być odpowiedzialny za projekt?
Konkurs ma na celu rozwój organizacji - warto, by w przygotowanie projektu, a później w realizację działań, włączone zostały inne osoby, nie tylko 1 przedstawiciel/ przedstawicielka organizacji odpowiedzialny za wszystkie działania.

2. Czy w opisie potrzeby realizacji projektu musimy określić potrzeby wszystkich osób z zespołu? Co w sytuacji, jeśli osoba wypełniająca ofertę nie ma takiej wiedzy?
W diagnozie, potrzebnej do uzasadnienia potrzeby realizacji projektu, warto uwzględnić potrzeby działaczy, wolontariuszy, wszystkich członków zarządu i organu nadzoru. Osoba pisząca wniosek może nie znać wszystkich potrzeb, deficytów organizacji. Wartością będzie przygotowanie takiej diagnozy wspólnie w zespole lub z jak największą liczbą osób.

3. Na co warto zwrócić uwagę przy opisie działań?
Z opisu działania powinno wynikać jak w organizacji planowane jest osiągnięcie rezultatu, czyli co Państwo zrobicie, żeby go osiągnąć. Kto będzie włączony  np. w wypracowanie strategii (zarząd/członkowie/działacze)? Jaki czas przewidujecie na wypracowanie rezultatu? Jaką ewentualnie już teraz macie wizję/jakie założenia
do planowanych rezultatów (np. co może się znaleźć w wypracowywanym dokumencie? Z czego będziecie się szkolić jako zespół (tematyka, godziny)? Dodatkowo w opisie działań warto wskazać skąd organizacja będzie czerpała pomoc merytoryczną, można też korzystać z naszej pomocy:) Poznańskie Centrum NGO jest do Waszej dyspozycji!

4. Na ile opis działań i wybrane rezultaty muszą być spójne?
Każdy rezultat musi wnikać z opisu działań, jeśli rezultaty nie będą wynikać z opisu działań, to nie będą brane pod uwagę i obniży to znacząco ocenę oferty.

5. Czy za opracowanie planu fundraisingowego dla organizacji musi odpowiadać biuro rachunkowe?
Jeśli zdecydujcie się Państwo na rozwój w obszarze Zarządzanie finansami, to do wsparcia w tym zakresie warto zaangażować osoby merytoryczne, z wykazanym doświadczeniem (nie zawsze typowe biuro rachunkowe może wesprzeć Państwa w wypracowaniu strategii finansowej lub planu fundraisingowego).

6. Czego dotyczą poszczególne obszary rozwoju organizacji, które wskazujemy przy wypełnianiu oferty?
Rozwój i doskonalenie organizacji – jest to sekwencja kroków i decyzji podejmowanych przez osoby zarządzające organizacją w celu zapewnienia jej długofalowej i bieżącej stabilności funkcjonowania (np. w aspekcie wypracowania strategii rozwoju organizacji, przeprowadzenia badania potrzeb i/lub ewaluacji działań organizacji);
Wzmocnienie zespołu  - to ogół działań skupionych wokół budowania i rozwijania sprawnego, skutecznego i efektywnego zespołu organizacji, zaangażowanego w realizację jej misji, celów statutowych (np. w aspekcie integracji lub podnoszenia kompetencji pracowników/członków/ działaczy/wolontariuszy organizacji, rozwoju wolontariatu). Rozwój potencjału to też rozwój zespołu - w przypadku 1-2 osobowych zespołów pomysłem na rozwój jest też włączanie kolejnych osób do współpracy;
Zarządzanie finansami - to całokształt działań, mających na celu zapewnienie stabilności finansowej organizacji w bieżącej i przyszłej perspektywie czasowej. W praktyce organizacji pozarządowych zarządzanie finansami dotyczy w szczególności planowania budżetu, zdobywania i dysponowania środkami finansowymi, bieżącego monitorowania stanu finansów w organizacji i utrzymywania płynności pieniężnej. (np. w aspekcie wypracowania min. rocznego planu fundraisingowego, wypracowania budżetu rocznego organizacji na 2023 rok);
Komunikowanie - to działanie, mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji poprzez kształtowanie dobrych relacji wewnątrz jej zespołu, jak i z odbiorcami jej działań (np. w aspekcie wzmocnienia wizerunku organizacji, wypracowania strategii komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej, dotyczącej relacji z mediami i partnerami);
Inne np. w aspekcie podniesienia jakości zarządzania organizacją (częściowe sfinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową, prawną itp.), podniesienia technicznych standardów działania organizacji (zakup sprzętu biurowego, adaptacja lokalu itp.).
Więcej informacji:
https://pisop.org.pl/jak-zarzadzac-organizacja

7. Czy w ofercie można uwzględnić zakup gadżetów dla organizacji?
Preferowane będą projekty, które uwzględniają aspekt ekologiczny (m.in. ograniczają druk, wykorzystanie plastiku), stąd dopuszczamy przygotowanie gadżetów, ulotek/plakatów itp., ale w wersji „eko”. Każdy tego typu zakup musi zostać odpowiednio i wystarczająco uzasadniony.

Przypominamy, że nabór w Konkursie trwa do 12.07.2022, do godz. 15.00.

Konkurs sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Może Cię zainteresować