Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Mikrodotacje na rozwój. Zdobądź do 5.000 zł!

Mikrodotacje na rozwój. Zdobądź do 5.000 zł!

Szkolenie dla kadry, wypracowanie planu fundraisingowego, nowa strona internetowa, czy drobny sprzęt elektroniczny dla twojej organizacji… 

Brzmi jak marzenie? Nie musi! To całkiem realne cele, do których dąży każda organizacja społeczna. Dajemy Wam szansę na ich realizację i zapraszamy do udziału w konkursie „Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO”.

To trzecia edycja konkursu, skierowanego do fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Miasta Poznania i/lub działających na jego rzecz

Celem konkursu jest rozwój instytucjonalny i wzmocnienie strategiczne waszych organizacji. Każdy zgłoszony pomysł może otrzymać maksymalnie 5.000 zł dofinansowania (nie wymagamy wkładu własnego) i musi dotyczyć minimum jednego z obszarów: 

A. Rozwój i doskonalenie organizacji (np. w aspekcie wypracowania strategii rozwoju, przeprowadzenia badania potrzeb i/lub ewaluacji działań organizacji)

B. Wzmocnienie zespołu (np. w aspekcie integracji lub podnoszenia kompetencji pracowników/członków/ działaczy/wolontariuszy organizacji, rozwoju wolontariatu)

C. Zarządzanie Finansami (np. w aspekcie wypracowania min. rocznego planu fundraisingowego, wypracowania budżetu rocznego organizacji na 2025 rok)

D. Komunikowanie (np. w aspekcie wypracowania strategii komunikacji, wzmocnienia relacji z mediami, partnerami, czy wzmocnienia wizerunku organizacji)

E. Inne (np. w aspekcie podniesienia jakości zarządzania organizacją (częściowe sfinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową, prawną itp.), podniesienia technicznych standardów działania organizacji: zakup sprzętu biurowego, adaptacji lokalu itp.)

Pula środków konkursowych to 35.000 zł. 

Ważne daty: 

Wnioski można składać od 15 maja do 18 czerwca 2024 roku, do godz. 15.00

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 9 lipca 2024 roku

Projekty mogą być realizowane od 10 lipca do 31 października 2024 roku

Ofertę należy złożyć w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl.

Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ


Zachęcamy do kontaktu z kadrą konkursu, która jest dostępna telefonicznie (tel. 61 851 81 34 lub 534 205 699) od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 15:00 oraz mailowo: 

Piotr Kotlarek: piotr.kotlarek@pisop.org.pl

Patryk Krawczyk: patryk.krawczyk@pisop.org.pl

Monika Wieczorek: monika.wieczorek@pisop.org.pl

Konkurs jest częścią projektu pn. Poznańskie Centrum NGO sfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.


Może Cię zainteresować