Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Nowy wykonawca usług w projekcie "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" w Pile

Nowy wykonawca usług w projekcie "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" w Pile

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez pierwotnie wybranego wykonawcę działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjno- adaptacyjnych) oraz kursów języka polskiego w mieście Piła (NR: 7/FAMI/2023/PIŁA) wybrano drugą w kolejności najlepszą ofertę.

NR: 7/FAMI/2023/PIŁA W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 5/FAMI/2023/KONIN zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności – uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała drugą najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 65,08.

Umowę współpracy z wykonawcą podpisano w dniu 06.04.2023.

Projekt "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Może Cię zainteresować