Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Ostatnie miesiące Wielkopolskiej Rady DPP będą pracowite

Ostatnie miesiące Wielkopolskiej Rady DPP będą pracowite

13 i 14 kwietnia 2023 w Kaliszu odbyło się spotkanie członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którego celem było wypracowanie najważniejszych działań na okres ostatnich miesięcy kadencji. Centrum PISOP pomagało w wypracowaniu tych działań, poprzez prowadzenie spotkania. 

Na początku roku podczas spotkania zdalnego Monika Wieczorek z Centrum PISOP zebrała od uczestników informacje na temat tego jakie widzą mocne strony Rady oraz jakie wyzwania widzą na ostatni rok swojej kadencji. Podczas spotkania padło kilkanaście propozycji, które teraz poddane zostały pogłębionej analizie, aby wybrać najbardziej możliwe w realizacji.

Zgodzono się, że najważniejsze tematy to:

1. Uporządkowanie struktury Rady
2. Ustalenie zasad udzielania opinii oraz konsultowania dokumentów
3. Poprawa komunikacji działań wewnętrznych i zewnętrznych WRDPP

Każdy z celów został szczegółowo opracowany pod kątem zadań, które mają się zadziać.

Przy okazji wizyty odwiedzono również działające w Kaliszu Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Spotkanie było organizowane w ramach grantu instytucjonalnego.

Może Cię zainteresować