Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Podsumowanie działań rozwijających wolontariat

Podsumowanie działań rozwijających wolontariat

Szkolenia dla początkujących wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, nauczycieli, czy debata o zaangażowaniu to tylko niektóre tematy spotkań, które w tym roku zorganizowano w Lesznie i okolicy. Wszystkie te spotkania odbyły się w ramach projektu Fundacji Centrum Aktywności Twórczej „Wolontariat Korpus Solidarności w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Partnerami projektu są Miasto Leszno oraz Centrum PISOP. 

Projekt polega na promowaniu rozwoju wolontariatu w Lesznie oraz powiecie leszczyńskim. Dotychczas zorganizowano 14 spotkań. Były to:


18 października Szkolenie podstawowe „Mój start w wolontariat” 

Tematem były zagadnienia związane z wolontariatem i wolontariuszem. Ich prawa i obowiązki oraz korzyści wynikające z wolontariatu. 


18 października Szkolenie podstawowe „Ja jako wolontariusz” 

Tematem przewodnim było rozpoznawanie własnych potrzeb woluntarystycznych i płynących z tego korzyści.  


19 października

Działanie rozwijające „Szkolenie liderskie” 

Szkolenie skierowane było dla początkujących wolontariuszy, którzy od co najmniej 2 miesięcy działali  wolontariacko i charakteryzowali się cechami liderskimi.


21 października  

Działanie rozwijające dla organizatorów wolontariatu „Szkolenie z zarządzania zmianą”

Głównym tematem było odnalezienie się w rzeczywistości XXI wieku, bycie gotowym i otwartym na zmiany, dopasowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków pandemicznych.


16 października

Szkolenie rozwijające dla koordynatorów wolontariatu „Komunikacja empatyczna w pracy z wolontariuszem” 

Celem szkolenia było wzbogacenie wiedzy i umiejętności koordynatorów, przydatne do współpracy z wolontariuszami. 


27 października

Szkolenie dla nauczycieli  „Jak zorganizować wolontariat w szkole” 

Szkolenie miało na celu pozyskanie wiedzy na temat podstawowej wiedzy o organizacji wolontariatu z perspektywy prawa oświatowego, zdobycie wiedzy o Korpusie Solidarności i pomocnych dokumentów.  


28 października

Działania rozwijające „Szkolenie rozwojowe zaawansowany warsztat asertywności”

Tematem była obrona własnych granic (reagowanie na uzasadnioną krytykę i atak, asertywna odmowa).


28 października

Działania rozwijające „Szkolenie rozwojowe komunikacja drogą sukcesu” 

Tematami szkolenia były: nabywanie umiejętności i wyrażania siebie, mówienie i przyjmowanie komplementów, umiejętność doceniania innych.    


16 listopada

Lokalne spotkanie branżowe „Wolontariat w pracy z młodzieżą” 

Głównym celem szkolenia było poznanie zasad pracy i komunikacji z młodzieżą. Tematyka dotyczyła pracy z młodzieżą oraz diagnozy jej potrzeby, psychofizycznych uwarunkowań i ich wpływu na realizację wolontariatu.


19 listopada

Działania rozwijające „Wizyta studyjna ZMW” 

W spotkaniu wzięło udział 21 osób i miało na celu poznanie metod pracy organizacji młodzieżowej, aktywnie działającej na rzecz społeczności lokalnej. 


22 listopada

Szkolenie dla nauczycieli „Jak łączyć pracę opiekuna wolontariatu i pracownika oświaty”

Głównym założeniem szkolenia było budowanie wewnętrznej motywacji, wykorzystanie umiejętności przywódczych uczniów do działalności koła wolontariatu, wymiana doświadczeń.


2 grudnia

Spotkanie lokalnych koalicji  „Czy współpraca się opłaca” 

Prowadzącą spotkanie była Wiktoria Walenciak, a głównym reprezentantem Fundacji Centrum Aktywności Twórczej Barbara Janik. Celem spotkania była integracja przedstawicieli koalicji oraz wypracowanie metod współpracy.


3 grudnia 

Debata wolontariacka 

Uczestniczyło w niej 15 osób, a gościem był Filip Zelek. Uczestnicy rozmawiali o tym, co daje wolontariat.


3 grudnia

Spotkanie sieciujące 

Jego celem spotkania była integracja, wymiana dobrych praktyk i rozpoznanie potrzeb koordynatorów. 


Projekt potrwa do 2023 roku. Szczegółowych informacji udziela Fundacja CAT.


Może Cię zainteresować