Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku. Cykl szkoleniowy

Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku. Cykl szkoleniowy

Planujesz powołać przedsiębiorstwo społeczne (lub już je prowadzisz) i chcesz zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym? Wesprzemy cię w tym pomyśle. Weź udział w cyklu szkoleniowo-edukacyjnym i skorzystaj z dotacji na miejsca pracy. 


Na cykl zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non profit oraz grupy inicjatywne (przedstawicieli samorządów, firm, innych instytucji) z subregionu leszczyńskiego, które są zainteresowane zatrudnieniem osób wykluczonych społeczne i prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej. Uczestnicy dowiedzą się więcej na temat przedsiębiorstw społecznych, które jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspieramy w bieżących działaniach.

Masz pomysł, aby utworzyć takie przedsiębiorstwo? A może już je prowadzisz i chcesz zatrudnić kolejne osoby? Te spotkanie skierowane są właśnie do ciebie. Podczas cyklu „Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku” omówimy: 

• zasady tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

• planowanie działalności odpłatnej, gospodarczej 

• aspekty związane z zarządzaniem finansami, zespołem, komunikacją

• możliwości dofinansowania na miejsca pracy* 

• biznesplan m.in. prognozowanie sprzedaży, plan marketingowy

• ryzyko w działalności przedsiębiorstw społecznych.


Każda organizacja lub grupa w ramach cyklu otrzyma: 

• 4 dni x 6 godz. – szkolenia grupowego

• wsparcie biznesowe po każdym szkoleniu

• doradztwo prawne w zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub uruchomieniu odpłatnej działalności statutowej 

• inne niezbędne w zakresie prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacji  


Szkolenia prowadzone są w formie grupowych spotkań warsztatowych, aktywnymi metodami przez doświadczonych praktyków. Wsparcie, doradztwo zapewniamy w formie spotkań indywidualnych. 

Gdzie? Siedziba Stowarzyszenia Centrum PISOP, Leszno, ul. Słowiańska 59

24 kwietnia, 25 kwietnia, 7 maja, 8 maja


Trenerką kwietniowych spotkań będzie dr Ewa GałkaW maju natomiast spotkacie się z Dorotą Surma oraz Natalią Pawlicką, które wprowadzą was w tematykę biznesplanu. 


Przypominamy, że z naszego wsparcia mogą skorzystać organizacje społeczne lub grupy inicjatywne z Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, nowotomyskiego i międzychodzkiego.

Z danej organizacji/grupy powinny wziąć udział 2-3 osoby.


Kwestionariusz zgłoszeniowy (w załączniku) należy wysłać do dnia 19.04.2024 r. na adres e-mail: alicja.masztalerz@pisop.org.pl. 


UWAGA! Ukończenie cyklu szkoleniowego jest konieczne, aby otrzymać dofinansowanie na miejsce pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, dofinansowany z Projektu LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 


-------------------------------------------------------------

Kilka dodatkowych faktów:

  •  stawka na utworzenie miejsca pracy wynosi 31 229 zł/osobę
  • maksymalnie można wnioskować o 10 miejsc pracy na 1 organizację
  • dodatkowo, w przypadku utworzenia miejsca pracy można otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy:

• 32 400 zł  - w przypadku utrzymania miejsca pracy na  pełen etat przez 12 miesięcy;

• 24 300 zł - w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy;

• 16 200 zł  – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy .

  • wymaganą formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę
  • wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu, a w przypadku osób z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności ¼ etatu.

Może Cię zainteresować