Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji osób z Ukrainy ze społecznością lokalną

Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji osób z Ukrainy ze społecznością lokalną

W związku ze znaczącym napływem przymusowych migrantów z Ukrainy do Wielkopolski przed społecznością lokalną i gminami stoi szereg nowych wyzwań.

Niezbędne jest planowanie systemowych rozwiązań, programów integracji społeczności lokalnych i migrantów. W tym obszarze niezbędna jest współpraca nie tylko jednostek samorządowych, ale przede wszystkim organizacji pozarządowych, które pełnić mogą w procesie kluczową rolę. Zadań jest wiele, wyzwań jeszcze więcej. Czas rozmawiać, planować i przejść od działań ad hoc do rozwiązań systemowych, bo wojna wciąż trwa.

Stowarzyszenie Centrum PISOP wychodzi więc z propozycją oferty organizacji spotkań, podczas których animatorzy Centrum PIOSP przedstawią dobre praktyki z innych miast Polski, następnie omówią z uczestnikami lokalne wyzwania, potrzeby, możliwości zaangażowania się organizacji pozarządowych w proces integracji Ukraińców.
Zakładamy pracę w grupach roboczych i dyskusję nad możliwymi rozwiązaniami w tym temacie.

Główny temat spotkania to: Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji Ukraińców ze społecznością lokalną i Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022

Mamy już zaplanowane następujące spotkania:

25.03.2022 – Gostyń - UMIG Gostyń - 12.00-16.00 - prowadząca: Ewa Gałka

29.03.2022 – Złotów - UM Złotów - 16.00-19.00 - prowadzący: Piotr Kotlarek

30.03.202 – Krotoszyn, online – 13.00-16.00 - prowadząca: Dorota Surma

31.03.2022 – Kalisz, COP Kalisz - 12-15.00 - prowadząca: Dorota Surma

06.04.2022 - Czerwonak - Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne - 14.00-16.00 - prowadząca: Ewa Gałka

Zgłoszenia na wszystkie spotkania prosimy przesyłać do: paulina.matczuk@pisop.org.pl

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem takiego spotkania u siebie z ramienia samorządu, prosimy o kontakt z Pauliną Matczuk pod adresem mailowym: paulina.matczuk@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Spotkania organizowane są w ramach:
Projektu pn. CAMP, czyli Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projektu pn. LCIWIS – Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Może Cię zainteresować