Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Rośnie liczba przedsiębiorstw społecznych? Sprawdź branże, w których warto działać!

Rośnie liczba przedsiębiorstw społecznych? Sprawdź branże, w których warto działać!

Gastronomia, turystyka, a może branża edukacyjna? Myślisz o założeniu przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej, fundacji), ale zastanawiasz się, która strefa jest aktualnie „na topie”? Podpowiedź znajdziesz w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. My wesprzemy cię w tym planie.


Zacznij od pomysłu

Krajowy Program Ekonomii Społecznej jest programem rządowym, który wyznacza kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Dokument mówi między innymi o kluczowych branżach ich działalności, był szeroko konsultowany wśród przedstawicieli różnych środowisk i sektorów. 

Jeżeli prowadzisz organizację pozarządową, firmę może warto rozważyć powołanie przy tym przedsiębiorstwa społecznego? Możesz przekształcić lub też powołać nowy podmiot. Szukając inspiracji do działalności przedsiębiorstwa społecznego warto przeanalizować kierunki proponowane w Krajowym Programie Ekonomii Społecznej: 

Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli np.:

selektywne zbieranie odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, promowanie edukacji ekologicznej obywateli.

Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej, czyli np.: 

turystyka społeczna (alternatywne, oparte na krajoznawstwie formy spędzania wolnego czasu), wykorzystywanie w działalności lokalnego potencjału kulturowego.   

Wspieranie działań na rzecz solidarności pokoleń, czyli np.:  

rozwój podmiotów wspierających politykę rodzinną: żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, świetlice i szkoły, wypoczynek letni i zimowy, opieka nad osobami zależnymi, placówki wsparcia dziennego.

Wspieranie rozwoju usług aktywnej integracji, czyli np.:  

rozwój przedsiębiorstw społecznych jako formy zatrudnienia dla osób wychodzących z zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów integracji społecznej, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucji i form pieczy zastępczej.


Skorzystaj ze wsparcia ekspertów OWES

Wspomniane już przedsiębiorstwo społeczne to organizacja, która zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (m.in. z niepełnosprawnościami, bezrobotne). Działa w formach prawnych tj. spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit. 

Już w styczniu 2024 roku dotację na wsparcie działalności przedsiębiorstwa społecznego otrzymało 12 instytucji. W tym wsparto otwarcie przedszkola leśnego, kawiarni, prowadzenie usług rehabilitacyjnych, ale też ze wsparcia skorzystał klub sportowy.

Działasz na terenie subregionu leszczyńskiego, myślisz o rozpoczęciu nowej działalności, jesteś otwarty by zatrudniać do tej działalności osoby bezrobotne? Stowarzyszenie Centrum PISOP wesprze cię w tym pomyśle. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie maksymalnie dziesięciu miejsc pracy.

Na utworzenie jednego miejsca pracy przysługuje dofinansowanie w kwocie - 31 229,00 (min. ½ etatu, umowa o pracę)  oraz dodatkowo wsparcie na bieżące koszty tj. na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w kwocie 16 200 (½ etatu, umowa o pracę) lub 32 400,00 (1 etat, umowa o pracę).

Kwoty dofinansowania są warte uwagi i wdrożenia się w temat czym jest przedsiębiorstwo społeczne.

Zachęcamy szczególnie jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, ale też przedsiębiorców. Wspieramy również powoływanie nowych podmiotów, w tym przez osoby fizyczne. Jest to też ciekawa alternatywa dla osób w wielu przedemerytalnym. Możliwości jest naprawdę wiele.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszą kadrą! Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod numerem telefonu: 534 202 744 oraz stacjonarnie w Lesznie, przy ul. Słowiańskiej 59 (polecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny). 

Jeśli chcesz poznać przedsiębiorstwa społeczne, które już działają na terenie sub. leszczyńskiego, kliknij TUTAJ.


Może Cię zainteresować