Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Równość i Różność

Równość i Różność

Zmiany na świecie dzieją się na naszych oczach, a to pociąga za sobą potrzebę modyfikowania istniejących standardów w wielu obszarach. W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie zasad D&I, czyli Różnorodności i Integracji. O co dokładnie chodzi?


Koncepcja ta staje się rodzajem nowego wyznacznika dla firm, które zatrudniają pracowników. D&I obejmuje różnorodne płaszczyzny: społeczną, ekonomiczną, kulturową czy językową. Aby szerzej podyskutować na ten temat i wymienić się spostrzeżeniami sektorów: biznesu i organizacji społecznych, zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. „Równość i Różność”, organizowanym we współpracy z IKEA Poznań.

Data: 20 września 2023 r., 

Godzina: 11.00 – 13.00, 

Gdzie? siedziba IKEA Poznań (ul. Szwedzka 10). 

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli firm, jak i organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Poznania. Pozwoli to na szerszą dyskusję i wymianę doświadczeń. 

Plan spotkania:

• wstęp do dyskusji: perspektywa firmy i organizacji pozarządowej, wprowadzenie do Miejskiej Polityki Równości;

• dyskusja: odkrywanie różnorodności z dwóch perspektyw;

• networking: praktyki biznesu a praktyki organizacji pozarządowych. 


Spotkanie współprowadzą: Katarzyna Kaczmarek - Country Equality, Diversity & Inclusion Leader z firmy IKEA oraz Paulina Kirschke – Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. równości przy Urzędzie Miasta Poznania, Prezeska Fundacji im. Julii Woykowskiej.


Spotkanie wpisuje się w trwający w tym czasie w Poznaniu Tydzień Równości. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 września br. za pośrednictwem FORMULARZA zgłoszeniowego - TUTAJ.

Zapraszamy! Nie może Cię zabraknąć!


Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Może Cię zainteresować