Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Ruszył konkurs Działania Godne Uwagi

Ruszył konkurs Działania Godne Uwagi

Statuetka, promocja działań, bon na usługi poligraficzne, dedykowany warsztat - to nagrody dla zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Działania Godne Uwagi. Kto nimi zostanie? Tego dowiemy się podczas uroczystej Gali w listopadzie. Na wasze zgłoszenia czekamy do 25 października. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Działania Godne Uwagi, którego celem jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski. 

Do udziału w DGU zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne działające na terenie województwa wielkopolskiego, które w terminie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku zrealizowały warte uwagi działania społeczne. Przypominamy, że każdy uczestnik może zgłosić jedno działanie. 

Nadesłane inicjatywy muszą wpisywać się w jedną z kategorii:

  • Społeczeństwo
  • Kultura
  • Sport
  • Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
  • Zdrowie i Ekologia.

Oceniane będą:

  • Stopień zaangażowania mieszkańców 
  • Korzyści społeczne 
  • Zaangażowanie partnerów 
  • Innowacyjność.

Kapituła konkursowa (reprezentanci Zarządu Centrum PISOP, reprezentanci Zarządu Fundacji Niwa oraz laureaci poprzedniej edycji Konkursu Działania Godne Uwagi 2020) zweryfikuje formularze zgłoszeniowe i wybierze 12 zwycięskich inicjatyw. Po 2 z subregionów: kaliski, koniński, leszczyński, pilski, poznański (z wyłączeniem miasta Poznania) oraz dwie z miasta Poznania.

Wśród wszystkich zgłoszonych inicjatyw zostanie również wyłonionych dwóch laureatów Nagrody Internatów – jeden na miasto Poznań oraz jeden na Wielkopolskę z wyłączeniem miasta Poznania. Laureaci zostaną wybrani w głosowaniu na profilu facebookowym „CAMP Chwaliszewo75”. Głosowanie potrwa od 8 listopada do 19 listopada do godziny 15.00.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie w Poznaniu (jeżeli na organizację pozwoli sytuacja epidemiczna). 

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody! Zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy, dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach oraz bony na usługę poligraficzną.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać do 25 października (do godz. 15.00) na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym TUTAJ lub przesłać wypełniony załącznik mailem na adres konkurs@pisop.org.pl)

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Maria Robaszyńska (61/851 91 34, maria.robaszynska@fundacjaniwa.pl).  

Konkurs organizowany jest w ramach projektów: „Poznańskie Centrum NGO i  Wolontariatu” dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania; „Na NIWIE zmian” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwój Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030; „Wielkopolska Wiara” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 oraz „CAMP - Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu” realizowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Może Cię zainteresować