Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność SPLOT-owe granty po raz drugi

SPLOT-owe granty po raz drugi

Ponownie zapraszamy wszystkie organizacje, którym nieobce są działania na rzecz praw i wartości niezależnie od tego, w jakim obszarze się obracają. Można pozyskać środki m.in. tworzenie partnerstw, badania i analizy, bezpłatne doradztwo, aż po działania rzecznicze.

Granty mogą być przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

  • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
  • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze

Nabór składa się z dwóch etapów: składanie wniosków wstępnych oraz w drugim etapie wniosków pełnych.

Etap I – wnioski wstępne

  • nabór wniosków wstępnych: 30 listopada 2023 - 31 stycznia 2024
  • ogłoszenie wyników: 1 marca 2024

Etap II – wnioski pełne

  • nabór wniosków pełnych: 1 marca 2024 - 30 kwietnia 2024
  • ogłoszenie wyników – 4 czerwca 2024

Więcej informacji o konkursie, w tym dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie granty.siecsplot.pl

Fundusz grantowy, jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Nieodzowną podstawą projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej.

Może Cię zainteresować