Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Środki na nowe miejsca pracy. Kto może je otrzymać?

Środki na nowe miejsca pracy. Kto może je otrzymać?

Planujecie utworzyć przedsiębiorstwo społeczne* i chcecie zatrudniać ludzi? A może już je prowadzicie i myślicie o rozwoju? Zdobądźcie pieniądze na nowe miejsca pracy. Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ekspertkami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 


Ze wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy mogą skorzystać zarówno osoby, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne oraz podmioty już działające (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit) na terenie subregionu leszczyńskiego (tj. na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego).

Miejsca pracy mogą być tworzone dla osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych), osób z niepełnosprawnościami oraz osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Oprócz wsparcia finansowego zagwarantujemy szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności, wsparcie w tworzeniu biznesplanu oraz doradztwo. 

Chcecie poznać szczegóły? Zapraszamy na spotkanie z ekspertkami LOWES: Natalią Pawlicką oraz Magdaleną Żółtyszek.

Kiedy? 26.09 

O której? W godz. 10.00 - 12.00

Gdzie? Biuro Stowarzyszenia Centrum PISOP w Lesznie (nowa siedziba przy ul. Słowiańskiej 59).

Podczas spotkania ekspertki wyjaśnią m.in., kto dokładnie może ubiegać się o wsparcie, jakie trzeba spełnić warunki oraz jaka może być wysokość wsparcia. Porozmawiają też o korzyściach i obowiązkach posiadania statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz planie reintegracyjnym.

Prosimy zgłosić mailowo chęć udziału w spotkaniu do 22 września na adres: malgorzata.skorupska@pisop.org.pl.

Wsparcie udzielane w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - LOWES. 


*Przedsiębiorstwa społeczne są podmiotami, które łączą działalność gospodarczą z działalnością społeczną. To np. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit, które zatrudniają osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne.


Może Cię zainteresować