Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność W Rawiczu projekt skrojono idealnie na miarę trudnych czasów

W Rawiczu projekt skrojono idealnie na miarę trudnych czasów

Czy w Rawiczu przewidziano przyszłość? Na to wygląda. Pomysł w ramach projektu Warnik opracowano bowiem z myślą o cudzoziemcach mieszkających w gminie. Nadrzędną ideą była pomoc w ich integracji z lokalną społecznością, wsparcie w znalezieniu pracy czy nauce języka polskiego. Nikt wówczas nie spodziewał się wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.

Warnik stworzył strukturę, dzięki której mieszkańcy gminy Rawicz już od pierwszych dni inwazji na Ukrainę mogli kompleksowo i skutecznie pomóc uchodźcom.

Przedstawiciele gminy Rawicz opowiedzą o swoich działaniach podczas konferencji „O współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych z korzyścią dla mieszkańców, czyli ….”, 9 czerwca w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Kilka słów o Warniku

Czym jest Warnik? Pod tą nazwą kryje się Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji. Projekt realizowany jest przez Centrum PISOP w 14 wielkopolskich gminach. W jego ramach nawiązano ścisłą współpracę pomiędzy organizacjami społecznymi a lokalnym samorządem i – co najważniejsze – z aktywnym udziałem mieszkańców.

Projekt, który zainaugurowano 4 stycznia 2021 potrwa do końca sierpnia 31 sierpnia 2022 roku. W tym okresie, w każdej z 14 gmin realizowana jest inna, ciekawa, oddolna inicjatywa wspierana finansowo przez lokalny samorząd, a merytorycznie przez specjalistów z Centrum PISOP. Jakie będą tego efekty? Już można śmiało powiedzieć, że spektakularne, bo osoby, które zaangażowały się w projekt Warnik, są niezwykle kreatywne.

 

Trójstronne spotkanie przyniosło konkrety

Jak zrodziła się idea pomocy cudzoziemcom? To efekt trójstronnego spotkania, w którym uczestniczyła ekipa Warnika: Anna Krenc ze Stowarzyszenia POMAGA.MY, Anna Bober – mieszkanka Rawicza oraz Michał Turski, podinspektor z biura promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, odpowiedzialny za współpracę z sektorem pozarządowym.

 - Ekipa Warnika zorganizowała spotkanie. Mieliśmy znaleźć coś nowego. Dokładnie przeanalizowaliśmy sytuację, zadania realizowane przez gminę Rawicz, zakres współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi. Jeszcze raz przyjrzeliśmy się tematom, tym razem, zwracając szczególną uwagę na to, co robią lub zamierzają zrobić, własnymi siłami i środkami, inne wydziały i biura urzędu i jednostki gminne. Jadąc razem na zorganizowane przez PISOP spotkanie mieliśmy już mniej więcej określony cel – cudzoziemcy w naszym mieście, cudzoziemcy w naszym kraju. Chcieliśmy się z tym zmierzyć, posłuchać ludzi i poukładać klocki. Przed i w trakcie podróży zrobiliśmy burzę mózgu i tak pojawiły się konkretne pomysły oraz odpowiedzi na pytania: dlaczego akurat to, po co, w jakim celu, czy warto się angażować we wsparcie dla cudzoziemców, co to da społeczności, nam? Wyjechaliśmy z poukładanym planem, m.in. dzięki ludziom, których spotkaliśmy.  Oczywiście w tamtym czasie zakładaliśmy wsparcie głównie dla  imigrantów ekonomicznych czy klimatycznych, przewidywaliśmy, że nie unikniemy Syrii, Afganistanu i tych kierunków. Chcieliśmy się przygotować. Nasz target był skierowany głównie na emigrację zarobkową z kierunku Ukrainy, Białorusi, bo tych osób wówczas było u nas najwięcej  – mówi Michał Turski.

Jeszcze przed wpisaniem zadania do programu współpracy na 2022 r. powstała ankieta, którą wspólnie z urzędem i Centrum PISOP przygotował zespół Warnika. Kwestionariusz dostępny w internecie dotyczył potrzeb mieszkających w gminie Rawicz cudzoziemców. Przygotowano go w kilku wersjach językowych m.in. po angielsku, rosyjsku czy ukraińsku. Ankieta odpowiadała na najważniejsze pytania dotyczące powodu przyjazdu, długości pobytu i problemów napotykanych przez obcokrajowców po przyjeździe do Rawicza. Wszystko po to, by wspólnota Warnika mogła wyjść do nich już z konkretnymi, skrojonymi na miarę potrzeb, propozycjami.

Nikt wówczas, nawet w najgorszych snach, nie spodziewał się wojny w Ukrainie i tego, że w całej Polsce pojawi się tak wielu uchodźców wojennych potrzebujących kompleksowego wsparcia: od ubrań i jedzenia począwszy, na mieszkaniu, pracy i wsparciu psychologicznym kończąc.

 

Utrzymali świetne tempo

We wrześniu, w momencie prac nad budżetem na kolejny rok, opracowany plan, zakres działań wraz z harmonogramem i budżetem został przedstawiony burmistrzowi i kadrze zarządzającej w urzędzie.

- Spodobał się, ponieważ był przemyślany, spójny, wynikał z potrzeb i miał przygotowanych na podjęcie wyzwania realizatorów – tłumaczy M. Turski.

W listopadzie 2021 roku zadanie weszło do programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi, a w grudniu burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych. Na początku lutego 2022 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

I tak zadanie z zakresu działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pod nazwą „Pomaga.MY-WAM.Obcokrajowcom” autorstwa  Stowarzyszenia POMAGA.MY otrzymało dofinansowanie w wysokości 31,5 tys. zł. 

Podpisano stosowaną umowę i w ramach Migrant Info Point uruchomiono mobilne  biuro, którym dyżur telefoniczny objęła Anna Bober.

- Pod ten numer mogli dzwonić obcokrajowcy mieszkający w naszej gminie. 10 dni później wybuchła wojna w Ukrainie – mówi Michał Turski.

W tamtym momencie MIP ukierunkowano na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Anna Bober nie zliczy telefonów, jakie odebrała dyżurując w mobilnym biurze.

- Od początku było to ciężkie zadanie i bardzo emocjonujące doświadczenie. Nie zliczę odebranych telefonów, osób i miejsc jakie odwiedziłam. Każda z osób uciekających przed wojną w Ukrainie naznaczona była własną, trudną historią. Ale ja nie boję się działać i uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych! Warto wspomnieć, że w ramach wolontariatu, udało mi się pozyskać do współpracy sympatyczną panią doktor, która odwiedza uchodźców. Wdzięczność tych ludzi jest niesamowita – relacjonuje Anna Bober.

 

Zgodnie z projektem w maju ruszyły kursy języka polskiego dla kobiet, mam, opiekunek dzieci uczęszczających do rawickiej szkoły podstawowej. Odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu. Zainteresowanie jest ogromne, jedna grupa miała liczyć od 15 do 20 osób. W tej chwili 30 osób nie stanowi problemu dla zatrudnionej w ramach projektu prowadzącej.

Z kolei 18 i 19 czerwca br. w Rawiczu planowane jest wydarzenie pod nazwą Rynek Aktywnych Mieszkańców, gdzie MIP uruchomi międzynarodowe, polsko - ukraińskie stoisko.

- W ramach projektu Ukrainki i Polki wspólnie przygotują potrawy, polskie i ukraińskie, które będą oferować mieszkańcom na rawickim rynku. Spodziewamy się m.in. pysznych pierogów, barszczu ukraińskiego i białego – informuje M. Turski.

 

Skuteczna diagnoza

W gminie Rawicz, osoby współpracujące w ramach Warnika, wykonały kawał świetnej pracy perfekcyjne diagnozując potrzeby lokalnej społeczności. Najważniejsze jest to, że potrafili spojrzeć głęboko i perspektywicznie na lokalną społeczność dostrzegając potrzeby mieszkających tu cudzoziemców.

 

Dowiedz się więcej podczas konferencji 9 czerwca. Szczegóły tutaj: https://pisop.org.pl/poznaj-nowy-model-wspolpracy-zapraszamy-na-konferencje-33191.

Fot. archiwum MIP Rawicz


Projekt realizowany jest w partnerstwie z norweską firmą Newschool,  z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Może Cię zainteresować