Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Miejsce działań

Brodnica

Do kogo skierowane były działania? 

Działania skierowane były zarówno do dzieci i młodzieży z terenu wsi Brodniczka i Esterpole, jak i do dorosłych mieszkańców obu wsi.

Jakie działania założono?

Założeniem pomysłodawcy projektu – Koła Gospodyń Wiejskich w Brodniczce - Esterpolu jbyło zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz ekologii - wspólnymi siłami posadzić około 50 drzewek iglastych i liściastych.

Te pierwsze zostały posadzone na terenie wytyczonym przez Nadleśnictwo Konstantynowo i z czasem staną się naturalnym środowiskiem i ostoją dla zwierząt oraz ptaków leśnych. W porozumieniu z lokalnymi rolnikami, w miejscach przez nich udostępnionych, zostały natomiast posadzone zakupione drzewka owocowe. Każde drzewko otrzymało tabliczkę ze swoim imieniem i datą sadzenia. Przy tej okazji prowadzona będzie edukacja ekologiczna o pozytywnym wpływie drzew i ich roli w naszym środowisku.

Ponieważ sadzenie drzew przynosi wiele korzyści, m.in. dają one pokarm ptakom, są naturalnym lęgowiskiem, schronieniem oraz miejscem dla owadów zapylających, w kolejnym etapie projektu z pomocą dzieci zbudowane zostały budki lęgowe dla ptaków i domki dla pszczół. Dzieci otrzymały materiały do wykonania prac, każde z nich mogło powiesić domek w swoim ogródku i w lesie i przesłać jego zdjęcie.

W związku z tym nagrany został też film instruktażowy dotyczący budowy domków, który udostępniono na profilu facebook Koła.

Zorganizowany został konkurs dla dzieci na projekt łączki z domkiem dla pszczół.

Co powstało w wyniku działań? 

Zaangażowani w projekt mieszkańcy dowiedzieli się, dlaczego warto sadzić drzewa i jaką rolę pełnią one w środowisku, zwiększyli też swoją wiedzę na temat roślin miododajnych. Oprócz oczywistych zalet to ekologiczne działanie wspomogło też rozwój populacji ptaków i przyczyniło się do ochrony ważnych dla życia człowieka owadów zapylających.

Wspólne sadzenie drzew i późniejsze dbanie o nie spełni też inną ważną rolę. Według pomysłodawców projektu tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji, powstanie więc takiej zielonej enklawy przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej, integrując ją wokół wspólnego dobra.


Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 500,00