Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny. II edycja konkursu

Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny. II edycja konkursu

Przedstawicielki/le samorządów! Wasza gmina wspiera ekonomię społeczną? Pochwalcie się tym! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił II edycję konkursu Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny.


Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny to formuła promująca inicjatywy podejmowane w latach 2022-2023 na rzecz sektora ekonomii społecznej w idei Wielkopolski Otwartej. 

Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2022-2023 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wpierające podmioty ekonomii społecznej dla i na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, m.in. przez realizacje zamówień społecznie odpowiedzialne zamówienia.

Jako partnerzy konkursu szukamy gmin, które m.in.:

  •  współpracują z organizacjami pozarządowymi
  •  wspierają i promują ich działania
  •  angażują się w tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
  •  realizują społecznie odpowiedzialne zamówienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

  • Aleksandra Andrzejewska, aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl, tel. +48 61 8567 343
  • Anna Szubert, anna.szubert@rops.poznan.pl, tel. +48 61 8567 955

Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami należy przesłać na adres email: dws@rops.poznan.pl do 27 września 2023 r. do godziny 12.00.

Ogłoszenie o konkursie znajdziecie TU.Może Cię zainteresować