Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wizyty studyjne

Wizyty studyjne

Jak sprawić by zmobilizować mieszkańców do podejmowania nowych wyzwań i wpłynąć na aktywność w obszarach problematycznych? Naszym sposobem jest wysłać zainteresowanych na wizytę studyjną, podczas której zobaczą nowe możliwości, perspektywę dalekosiężną a także pozytywny rezultat. 

Wizyta studyjna jest dobrym narzędziem, wykorzystywanym dla różnych grup odbiorców. W przypadku WARNiKa zostały przygotowane cztery propozycje. Doradcy wraz z koordynatorką w pierwszej kolejności zdefiniowali potrzeby, zainteresowania a także kierunki wprowadzania zmian w poszczególnych gminach, uczestniczących w projekcie. Na podstawie szkoleń, rozmów, diagnoz ustalono cztery tematyczne spotkania wyjazdowe:

  • Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży
  • Działania/współpraca w zakresie tworzenia miejsc dla mieszkańców i organizacji pozarządowych
  • Działania/współpraca w zakresie Seniorów
  • Działania/współpraca w zakresie wspierania obcokrajowców

Współpracując przez 21 lat na obszarze Wielkopolski z przedstawicielami samorządowymi, z mieszkańcami ale także z organizacjami pozarządowymi stworzyliśmy listę miejsc godnych polecenia, gdzie praca przekłuwa się na efekty, sukcesy. 

Byliśmy w dużych miastach takich jak Poznań, Leszno ale odwiedziliśmy także mniejsze miejscowości, w których podejmowane są inicjatywy na skalę metropolitańską - Gostyń, Pakosław, Święciechowę. Spotkania zakończyły się „iskierkami” w oczach a także „wulkanami” pomysłów. Będziemy teraz ten entuzjazm podtrzymywać, by starczyło energii do sfinalizowania, czyli do ogłoszenia nowych zadań w gminach. Może Cię zainteresować