Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Po IX Komisji Oceny Wniosków  o udzielenie dotacji w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Po IX Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W dniach 25-26 kwietnia br. odbyła się dziewiąta Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych  lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na IX KOW wpłynęło 8 Wniosków. 8 Wniosków skierowano do oceny merytorycznej.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.


Może Cię zainteresować