Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych w Poznaniu, Lesznie i Żerkowie

Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych w Poznaniu, Lesznie i Żerkowie

Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych na realizację działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego w ramach projektu „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość” dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w Poznaniu, Lesznie i Żerkowie:


Poznań cz.1

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 1/FAMI/2023/POZNAŃ1, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację Adaptacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Dwujęzycznej „Bilingwo”– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 90 punktów.


Poznań cz. 2

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 2/FAMI/2023/POZNAŃ2, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację im. Julii Woykowskiej  – uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów.


Leszno

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 3/FAMI/2023/LESZNO, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację Leszno dla Ukrainy– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów.


Żerków

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 4/FAMI/2023/ŻERKÓW, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów.


Wszystkim oferentom serdecznie gratulujemy.

Może Cię zainteresować