Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

Wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 10/FAMI/2023, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Oksanę Vykhovanets– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów.

Przedmiotem zamówienia był wybór Specjalisty ds. organizacji wydarzeń integracyjnych (stanowisko jednoosobowe)- wykonawcy działań związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych dla odbiorców projektu „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość”


Bezpieczna przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa.

Może Cię zainteresować