Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

15/FAMI/2023/POZNAN

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 15/FAMI/2023/POZNAN, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację im. Julii Woykowskiej– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów. 

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy działań usług o organizacji kursu języka polskiego w mieście Poznań.

 Bezpieczna przystań Projekt "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa.

Może Cię zainteresować