Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

18FAMI/2023

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 18/FAMI/2023, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Oksanę Vykhovanets – uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert: spełniła wszelkie warunki dopuszczające przewidziane w ramach Zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ilość punktów, która wyniosła: 100 punktów. 

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy działań usług Specjalisty ds. wydarzeń integracyjnych w ramach projektu "Wielkopolska- Wspólna Przyszłość"

 Bezpieczna przystań 

Projekt "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa.

Może Cię zainteresować