Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne

Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne

Po wielu latach oczekiwań powstał projekt ustawy o ekonomii społecznej. Ustawa bezpośrednio dotyczy przedsiębiorstw społecznych i reguluje zasady działania m.in. spółdzielni socjalnych, ZAZ, WTZ, CIS, KIS. 

Trwają konsultacje w tej sprawie. Przedsiębiorstwa społeczne mają i muszą mieć wpływ na ostateczny kształt ustawy, dlatego chcemy wspólnie z nimi zgłosić uwagi do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej! Termin upływa 21 czerwca. 

Jesteś przedstawicielem takiego przedsiębiorstwa? Weź udział w warsztatach konsultacyjnych w siedzibie Centrum PISOP.

KIEDY? 14 czerwca, godzina 10.00.

GDZIE? Leszno, Plac Metziga 26/6.

Zaprezentujemy szczegółowo założenia projektu ustawy m.in.

  • Organizacja i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego (zatrudnienie, plany 

reintegracyjne, sprawozdawczość).

  • Zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, nadzór wojewody nad 

przedsiębiorstwem społecznym. 

  • Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego (m.in. dofinansowanie kosztów 

wynagrodzeń, zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych). 

  • Dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego na realizację usług społecznych.
  • Programy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Dyskusja przebiegać będzie w formule „world cafe” (wymiana informacji i pomysłów, określenie oczekiwań).

TO WAŻNE! ZABIERZMY WSPÓLNY GŁOS! ZAPRASZAMY DO LESZNA!

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się. 

Natalia: 

natalia.pawlicka@pisop.org.pl

Asia: 

joanna.stawecka@pisop.org.pl


Wydarzenie

  • 14 czerwca 2021 Początek: 10:00
    Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne ustawy o ekonomii społecznej

Może Cię zainteresować