Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Jakie projekty mogą być relizowane?

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Jakie projekty mogą być relizowane?

Na marzec i kwiecień planowane są nabory ofert w konkursie na infrastrukturę, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Łącznie planowane jest przeznaczenie 15 milionów złotych na projekty realizowane w całym województwie plus 13,5 miliona złotych na Wielkopolskę Wschodnią. Część z tych pieniędzy może trafić do organizacji społecznych. 


W ramach Funduszy Europejskich będą mogły być realizowane projekty m.in. organizacji społecznych, dotyczące np. budowy, rozbudowy budynku, albo jego remontu bądź adaptacji lokalu oraz zakupu wyposażenia z przeznaczeniem na cele społeczne, np.:

miejsca świadczenia usług profilaktycznych

ośrodki wsparcia (w tym m. in.: dzienny dom pomocy, klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

placówki wsparcia dziennego (i inne formy świadczenia usług opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych)

prowadzenia CIS, KIS, ZAZ,WTZ

placówki świadczące usługi opieki wytchnieniowej

placówki przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. OIK)

mieszkalnictwo chronione, wspomagane i treningowe, nieprowadzące do segregacji i wpisujące się w proces deinstytucjonalizacji

zasób mieszkaniowy dla osób w kryzysie bezdomności w (np. poprzez wykorzystanie modelu: „Najpierw Mieszkanie”, ang. ‘’Housing First’’).


Dyskutujemy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnymi za te konkursy, na temat potrzeb organizacji społecznych oraz możliwości odpowiedzi na nie w tym naborze. 

Dajcie znać, jeśli chcielibyście skorzystać z tej wyjątkowej możliwości. Odpowiedzcie na poniższe pytania w formularzu online dostępnym TUTAJ:

Jakie inwestycje chcecie realizować?

Jakie macie wyzwania dotyczące planowania i relacji tego typu projektu? 

Na ile zakładacie partnerstwo z instytucją publiczną i jakiego wsparcia w tym zakresie potrzebujcie? 

Czekamy na Wasze głosy!

Więcej informacji o założeniach konkursu można znaleźć TU, od str. 126.  


Może Cię zainteresować