Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Inicjatywa Rozwojowa Wielkopolskiej Wiary! Dodatkowa pula środków dla młodych NGO

Inicjatywa Rozwojowa Wielkopolskiej Wiary! Dodatkowa pula środków dla młodych NGO

Stały rozwój jest wpisany w funkcjonowanie każdej organizacji. Zwłaszcza tej, która dopiero zaczyna swoją przygodę z pozarządowym sektorem. W tegorocznej edycji Wielkopolskiej Wiary chcemy Wam w tych krokach pomóc. 

Proponujemy zatem dodatkowe środki finansowe. Skorzystacie?

Zapraszamy młode organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2023 do udziału w dodatkowej Inicjatywie Rozwojowej. Możecie pozyskać 3.000 złotych na wzmocnienie waszej organizacji. Wkład własny nie jest wymagany.

Pieniądze mogą być przeznaczone np. na stworzenie nowej strony www, wypracowanie dokumentów wewnętrznych/strategii/ zasad albo szkolenia dla kadry.

Ważne, aby każdy zgłoszony pomysł wpisywał się do jednego z obszarów: 

A. Rozwój i doskonalenie organizacji (np. w aspekcie wypracowania strategii rozwoju, przeprowadzenia badania potrzeb i/lub ewaluacji działań organizacji)

B. Wzmocnienie zespołu (np. w aspekcie integracji lub podnoszenia kompetencji pracowników/członków/ działaczy/wolontariuszy organizacji, rozwoju wolontariatu)

C. Zarządzanie Finansami (np. w aspekcie wypracowania min. rocznego planu fundraisingowego, wypracowania budżetu rocznego organizacji na 2024 rok)

D. Komunikowanie (np. w aspekcie wypracowania strategii komunikacji, wzmocnienia wizerunku organizacji)

E. Inne (np. w aspekcie podniesienia jakości zarządzania organizacją (częściowe sfinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową, prawną itp., podniesienia technicznych standardów działania organizacji: zakup sprzętu biurowego, adaptacji lokalu itp.)

Pula całego konkursu mikrodotacji to min. 30.000 zł. 

NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 13 lipca do 11 sierpnia 2023 roku (do godz. 12.00).

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do 31 sierpnia 2023 roku.

Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie: Inicjatywa rozwojowa Wielkopolskiej Wiary 2023 | Centrum PISOP

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Może Cię zainteresować