Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Miejsce działań

Brodnica

Do kogo skierowane były działania? 

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy, młodzież szkół średnich mieszkająca w Brodnicy oraz pozostali mieszkańcy Brodnicy zainteresowani sprawami gminy 

Jakie działania założono?

Celem projektu było ożywienie wiekowego przystanku autobusowego stojącego w centrum wsi. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie warsztatów online, których uczestnicy zaplanowali kilka propozycji wizualizacji eko muralu. Zostały one wykonane przez artystę grafika. Zwycięska propozycja wybrana została w głosowaniu. Mieszkańcy we współpracy z miejscową ochotniczą strażą pożarną przygotowali przystanek przed nałożeniem muralu oraz zajęli się nasadzeniem roślin i montażem ławek w sąsiedztwie przystanku. Ponadto w ramach warsztatów odbył się konkurs literacko - plastyczny o tematyce przyrodniczej, z którego prace zaprezentowane zostały w formie wirtualnej wystawy.

Co powstało w wyniku działań? 

Zwiększenie zaangażowania i aktywności mieszkańców w gminie Brodnica. Zwiększenie poziomu wiedzy o ekologii i troski o środowisko lokalne, poprawa wizerunku centralnego miejsca we wsi.

Strona www:

https://www.facebook.com/groups/163685040994684/?fref=mentions&__tn__=K-R

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 500,00