Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktywni na 100% Zakończony

Projekt pn. Aktywni na 100% realizowany jest w okresie 01.06.2019-30.11.2021 r.

Działania zaplanowane w projekcie to:

DIAGNOZA przeprowadzona na terenie wszystkich 30 gmin objętych wsparciem w ramach projektu

SZKOLENIA: prowadzone w sposób teoretyczny (przekazanie wiedzy) i praktyczny. Tematyka dotyczyć będzie m.in. mobilizowania ludzi do działania, rozwiązywania problemów społecznych, tworzenia projektów społecznych, źródeł pozyskiwania środków na działania społeczne.

WARSZTATY: uzupełnienie działań szkoleniowych. Tematyka wynikać będzie z potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych. Celem warsztatów jest zwiększenie i pogłębienie wiedzy z zakresu ożywiania społeczności lokalnej i rozwiązywaniu problemów społecznych.

DORADZTWO: m.in. z tematyki: mobilizowania społeczności lokalnej, konsultacji tworzonych projektów społecznych, udzielania odpowiedzi na pytanie związane z aplikowaniem do ogłaszanych konkursów, wsparcia w zarządzaniu projektem, rozliczaniu, prowadzeniu dokumentacji, ewaluacji, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.

DYŻURY DORADCZE: prowadzone w formie mailowej, telefonicznej i dyżurów doradczych w terenie.
ANIMACJA: spotkania animacyjne dot. będą mobilizowania, motywowania społeczności do działania, inspirowania do zawiązywania grup, tworzenia nowych NGO, wspierania i planowania lokalnych przedsięwzięć, aplikowania o środki i realizacji własnych projektów.
PROMOCJA: celem promowania ciekawych inicjatyw, które realizowane są w poszczególnych społecznościach lokalnych.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka - joanna.piechocka@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Skuteczne pozyskiwanie środków na działania społeczne organizacji pozarządowych z gminy Powidz

Skuteczne pozyskiwanie środków na działania społeczne organizacji pozarządowych z gminy Powidz

 Zastanawiacie się, skąd wziąć pieniądze na realizację nowych pomysłów i jak skutecznie pozyskiwać środki na działania społeczne? My znamy odpowiedź! Zapraszamy do udziału w...

Czytaj dalej
Zapraszamy na szkolenie pn. ABC tworzenia projektów i wypełniania wniosków w konkursach w Zaniemyślu

Zapraszamy na szkolenie pn. ABC tworzenia projektów i wypełniania wniosków w konkursach w Zaniemyślu

Dobrze napisany projekt i odpowiednio wypełniony formularz zwiększają znacznie szansę na otrzymanie dofinansowania na działania społeczne, zwłaszcza ze środków gminnych Zapraszamy...

Czytaj dalej
Szkolenie nt tworzenia projektów i wypełniania nowych wzorów ofert w gminie Mieścisko

Szkolenie nt tworzenia projektów i wypełniania nowych wzorów ofert w gminie Mieścisko

Dobrze napisany projekt i odpowiednio wypełniony formularz zwiększają znacznie szansę na otrzymanie dofinansowania na działania społeczne! Zapraszamy aktywnych mieszkańców i...

Czytaj dalej
Zapraszamy na szkolenie "ABC tworzenia projektów" w gminie Brzeziny

Zapraszamy na szkolenie "ABC tworzenia projektów" w gminie Brzeziny

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z gminy...

Czytaj dalej
Szkolenie w Obrzycku

Szkolenie w Obrzycku

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z ...

Czytaj dalej
Zapraszamy na doradztwo!

Zapraszamy na doradztwo!

Przypominamy, że w ramach projektu "Aktywni na 100%" działamy na terenie 30 gmin z Wielkopolski Babiak, Brzeziny, Ceków, Damasławek, Dolsk, Drawsko, Granowo Kaczory, Kawęczyn,...

Czytaj dalej
Zapraszamy do Zaniemyśla

Zapraszamy do Zaniemyśla

 Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy Zaniemyśl...

Czytaj dalej
Spotkanie animacyjne dla Gminy Brzeziny!

Spotkanie animacyjne dla Gminy Brzeziny!

 Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy Brzeziny...

Czytaj dalej
Zapraszamy do Obrzycka na spotkanie animacyjne!

Zapraszamy do Obrzycka na spotkanie animacyjne!

Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Obrzycka na 1....

Czytaj dalej
Spotkanie animacyjne w gminie Kaczory

Spotkanie animacyjne w gminie Kaczory

 Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy Kaczory...

Czytaj dalej
Spotkanie animacyjne w gminie Mycielin!

Spotkanie animacyjne w gminie Mycielin!

 Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy Mycielin...

Czytaj dalej
Zapraszamy mieszkańców Gminy Powidz na szkolenie!

Zapraszamy mieszkańców Gminy Powidz na szkolenie!

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z gminy...

Czytaj dalej
 Szkolenie on-line o tym, jak i skąd pozyskiwać pieniądze na działania społeczne w Mieścisku

Szkolenie on-line o tym, jak i skąd pozyskiwać pieniądze na działania społeczne w Mieścisku

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy...

Czytaj dalej
Spotkanie animacyjne w gminie Władysławów

Spotkanie animacyjne w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z gminy...

Czytaj dalej
Dyżury doradcze na terenie subregionu konińskiego

Dyżury doradcze na terenie subregionu konińskiego

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna wymaga szczególnego wsparcia. Na terenie subregionu pilskiego są to gminy Babiak, Osiek Mały, Przedecz,...

Czytaj dalej
Dyżury doradcze na terenie subregionu kaliskiego

Dyżury doradcze na terenie subregionu kaliskiego

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna wymaga szczególnego wsparcia. Na terenie subregionu kaliskiego są to gminy Brzeziny, Kobyla Góra, Ceków,...

Czytaj dalej
Uwaga Mieszkańcy Gminy Ceków Kolonia!

Uwaga Mieszkańcy Gminy Ceków Kolonia!

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy Ceków...

Czytaj dalej
Dyżury doradcze na terenie subregionu pilskiego

Dyżury doradcze na terenie subregionu pilskiego

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna wymaga szczególnego wsparcia. Na terenie subregionu pilskiego są to gminy Zakrzewo, M. Obrzycko, Wapno,...

Czytaj dalej
Dyżury doradcze na terenie subregionu leszczyńskiego!

Dyżury doradcze na terenie subregionu leszczyńskiego!

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna wymaga szczególnego wsparcia. Na terenie subregionu leszczyńskiego to gmina Granowo. Jeśli mieszkacie...

Czytaj dalej
Dyżury doradcze na terenie subregionu poznańskiego

Dyżury doradcze na terenie subregionu poznańskiego

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna wymaga szczególnego wsparcia. Na terenie subregionu poznańskiego są to gminy Zaniemyśl, Dolsk, Miłosław,...

Czytaj dalej
Zapraszamy do gminy Ceków Kolonia!

Zapraszamy do gminy Ceków Kolonia!

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z...

Czytaj dalej
Zapraszamy na spotkanie i szkolenie do gminy Kobylin!

Zapraszamy na spotkanie i szkolenie do gminy Kobylin!

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z...

Czytaj dalej
Wsparcie doradcze na terenie całej Wielkopolski!

Wsparcie doradcze na terenie całej Wielkopolski!

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna jest zbyt mała. Jest to 30 gmin z Wielkopolski Babiak, Brzeziny, Ceków, Damasławek, Dolsk, Drawsko, Granowo...

Czytaj dalej
Aktywni na 100% w 2021 roku

Aktywni na 100% w 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ostatnim roku realizacji projektu Aktywni na 100%! Projekt kierujemy do 30 gmin z Wielkopolski Babiak, Brzeziny, Ceków, Damasławek, Dolsk,...

Czytaj dalej
Zapraszamy na doradztwo prawne i księgowe!

Zapraszamy na doradztwo prawne i księgowe!

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na obszarze następujących gmin Babiak, Brzeziny, Ceków, Damasławek, Dolsk, Drawsko, Granowo Kaczory,...

Czytaj dalej
Zaproszenie na warsztaty nt działań społecznych w dobie Covid-19 na terenie gmin Babiak, Władysławów i Osiek Mały

Zaproszenie na warsztaty nt działań społecznych w dobie Covid-19 na terenie gmin Babiak, Władysławów i Osiek Mały

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców i przedstawicieli JST na spotkania na terenie Gmin Babiak, Władysławów i Osiek Mały. Podczas spotkań...

Czytaj dalej
Webinary nt realizacji działań zdalnych na terenie gmin Sośnie, Sulmierzyce i Kobyla Góra.

Webinary nt realizacji działań zdalnych na terenie gmin Sośnie, Sulmierzyce i Kobyla Góra.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców i przedstawicieli JST na spotkania na terenie Gmin Sośnie, Sulmierzyce i Kobyla Góra. Podczas...

Czytaj dalej
Zapraszamy na spotkania animacyjne

Zapraszamy na spotkania animacyjne

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców i przedstawicieli JST na spotkania animacyjne na terenie Powidz, Zakrzewo, Kaczory ! Podczas spotkań...

Czytaj dalej
Zapraszamy na spotkania na terenie Gmin Kiszkowo, Miłosław i Nowe Miasto nad Wartą!

Zapraszamy na spotkania na terenie Gmin Kiszkowo, Miłosław i Nowe Miasto nad Wartą!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców i przedstawicieli JST na spotkania na terenie Gmin Kiszkowo, Nowe Miasto nad Wartą i Miłosław! ...

Czytaj dalej
Zmiana godzin dyżuru doradczego w Kaliszu

Zmiana godzin dyżuru doradczego w Kaliszu

Wyjątkowo w sierpniu zmieniamy termin dyżuru doradczego na terenie subregionu kaliskiego! Do kontaktu z doradczynią Małgorzatą Mikołajczyk – 886 271 005, g.k.mikolajczyk@gmail.com ,...

Czytaj dalej

Wsparcie doradcze na terenie subregionu kaliskiego

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna jest zbyt mała. Na terenie subregionu kaliskiego są to gminy Brzeziny, Kobyla Góra, Ceków, Kobylin, Mycielin,...

Czytaj dalej

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

W ramach projektu Aktywni na 100% oferujemy wsparcie "szyte na miarę", dostosowane do potrzeb danej gminy. Zapraszamy do przystąpienia do naszego projektu, w którym możemy...

Czytaj dalej

Ostatnie spotkania animacyjne w Obrzycku i Mieścisku

Serdecznie zapraszamy na spotkania animacyjne, które organizujemy na terenie całej Wielkopolski! Mówimy na nich  o ofercie projektu Aktywni na 100% , mobilizowaniu i aktywizowaniu...

Czytaj dalej

Spotkania w gminach

Serdecznie zapraszamy na spotkania animacyjne, które organizujemy na terenie całej Wielkopolski! Tym razem odwiedzimy następujące gminy 11.02.2020 – Przedecz – Miejsko Gminny Ośrodek...

Czytaj dalej

Szkolenie nt pozyskiwania środków dla mieszkańców gminy Zaniemyśl!

Gdzie pozyskiwać środki na działania? Jak przekonać sponsora do poparcia naszych inicjatyw? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy szkolenia pn. „Fundraising –...

Czytaj dalej

Szkolenia nt tworzenia projektów i nowych wzorów ofert

Nowe wzory ofert weszły w życie z dniem 1 marca 2019 roku i ich wypełnianie budzi wiele wątpliwości, zarówno ze strony członków organizacji, jak i urzędników. Aby rozwiązać te wątpliwości...

Czytaj dalej

Szkolenia dla mieszkańców gmin Sośnie i Nowe Miasto nad Wartą!

Dobrze napisany projekt i odpowiednio wypełniony formularz zwiększają znacznie szansę na otrzymanie dofinansowania na działania społeczne! Zapraszamy aktywnych mieszkańców i...

Czytaj dalej

Dyżury doradcze – subregion kaliski

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna jest zbyt mała. Na terenie subregionu kaliskiego są to gminy Brzeziny, Kobyla Góra, Ceków, Kobylin, Mycielin,...

Czytaj dalej

Dyżury doradcze – subregion pilski

W ramach projektu Aktywni na 100% wspieramy gminy, gdzie aktywność społeczna jest zbyt mała. Na terenie subregionu pilskiego są to gminy Zakrzewo, M. Obrzycko, Wapno, Damasławek,...

Czytaj dalej

Projekt realizowany jest na terenie 30 gmin, o najniższej aktywności społecznej w Wielkopolsce, są to: Babiak, Brzeziny, Ceków, Damasławek, Dolsk, Drawsko, Granowo Kaczory, Kawęczyn, Kiszkowo, Kobyla Góra, Kobylin, Kołaczkowo Mieścisko, Miłosław Mycielin, M. Obrzycko, Nowe Miasto nad Wartą, Osiek Mały, Powidz, Przedecz, Przykona, Sośnie, Sulmierzyce, Wapno, Wierzbinek, Wilczyn Władysławów, Zakrzewo, Zaniemyśl.

Aby zapewnić indywidualne wsparcie, zaangażowani są doradcy - mikroworkerzy, którzy działają na terenie poszczególnych subregionów i gmin.


Subregion pilski: gminy Zakrzewo, M. Obrzycko, Wapno, Damasławek, Mieścisko, Drawsko, Kaczory

Liliana Helwich - 666 093 831, lilkafree@yahoo.com,

Doradczyni pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00.


Subregion kaliski: gminy Brzeziny, Kobyla Góra, Ceków, Kobylin, Mycielin, Sośnie, Sulmierzyce

Małgorzata Mikołajczyk - 886 271 005, g.k.mikolajczyk@gmail.com

Doradczyni pełni dyżur w każdą środę w miesiącu w godzinach 18.00-19.00.


Subregion koniński: gminy Babiak, Osiek Mały, Przedecz, Władysławów, Kawęczyn, Przykona, Wierzbinek, Wilczyn 

Jacek Czajka - 508 986 820,  jacek.czajka76@o2.pl

Doradca pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach 16.00-17.00.


Subregion leszczyński: gmina Granowo

Mikołaj Kostaniak - 534 202 744, mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl

Doradca pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 9.00-10.00.


Subregion poznański: Zaniemyśl, Dolsk, Miłosław, Kiszkowo, Kołaczkowo, Nowe Miasto nad Wartą, Powidz

Piotr Kotlarek - 534 205 699, piotr.kotlarek@pisop.org.pl

Doradca pełni dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 12.00-14.00.


Nadzór nad wsparciem na terenie wszystkich gmin

Anna Furmaniuk - 534 205 699, anna.furmaniuk@pisop.org.pl

Doradczyni pełni dyżur doradczy w każdą środę i piątek w godzinach 9.00-11.00.


Zapraszamy do kontaktu!


Jeśli działacie Państwo na terenie jednej z 30 gmin* i potrzebujecie wsparcia Waszych działań, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Możemy zorganizować u Państwa:

- szkolenia, m.in z tematyki tworzenia projektów, fundraisingu, aspektów prawnych i księgowych, współpracy z JST lub z firmami,

- warsztaty doradcze, m.in. z tematyki tworzenia projektów, tworzenia organizacji pozarządowych,

- konsultacje bezpośrednie/zdalne/mailowe lub telefoniczne przygotowywanych projektów,

- spotkania animacyjne m.in. z tematyki aktywizowania i  mobilizowania ludzi do działania, pomysłów na działania lokalne.

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt z Joanną Piechocką - 534 205 699, joanna.piechocka@pisop.org.pl


* Babiak, Brzeziny, Ceków, Damasławek, Dolsk, Drawsko, Granowo Kaczory, Kawęczyn, Kiszkowo, Kobyla Góra, Kobylin, Kołaczkowo Mieścisko, Miłosław Mycielin, M. Obrzycko, Nowe Miasto nad Wartą, Osiek Mały, Powidz, Przedecz, Przykona, Sośnie, Sulmierzyce, Wapno, Wierzbinek, Wilczyn Władysławów, Zakrzewo, Zaniemyśl