Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktywni na 100% W trakcie realizacji

Projekt pn. Aktywni na 100% realizowany jest w okresie 01.06.2019-30.11.2021 r.

Działania zaplanowane w projekcie to:

DIAGNOZA przeprowadzona na terenie wszystkich 30 gmin objętych wsparciem w ramach projektu

SZKOLENIA: prowadzone w sposób teoretyczny (przekazanie wiedzy) i praktyczny. Tematyka dotyczyć będzie m.in. mobilizowania ludzi do działania, rozwiązywania problemów społecznych, tworzenia projektów społecznych, źródeł pozyskiwania środków na działania społeczne.

WARSZTATY: uzupełnienie działań szkoleniowych. Tematyka wynikać będzie z potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych. Celem warsztatów jest zwiększenie i pogłębienie wiedzy z zakresu ożywiania społeczności lokalnej i rozwiązywaniu problemów społecznych.

DORADZTWO: m.in. z tematyki: mobilizowania społeczności lokalnej, konsultacji tworzonych projektów społecznych, udzielania odpowiedzi na pytanie związane z aplikowaniem do ogłaszanych konkursów, wsparcia w zarządzaniu projektem, rozliczaniu, prowadzeniu dokumentacji, ewaluacji, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.

DYŻURY DORADCZE: prowadzone w formie mailowej, telefonicznej i dyżurów doradczych w terenie.
ANIMACJA: spotkania animacyjne dot. będą mobilizowania, motywowania społeczności do działania, inspirowania do zawiązywania grup, tworzenia nowych NGO, wspierania i planowania lokalnych przedsięwzięć, aplikowania o środki i realizacji własnych projektów.
PROMOCJA: celem promowania ciekawych inicjatyw, które realizowane są w poszczególnych społecznościach lokalnych.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka - joanna.piechocka@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                       

Ostatnie spotkania animacyjne w Obrzycku i Mieścisku

Serdecznie zapraszamy na spotkania animacyjne, które organizujemy na terenie całej Wielkopolski! Mówimy na nich  o ofercie projektu Aktywni na 100% , mobilizowaniu i aktywizowaniu...

Czytaj dalej
Spotkania w gminach

Spotkania w gminach

Serdecznie zapraszamy na spotkania animacyjne, które organizujemy na terenie całej Wielkopolski! Tym razem odwiedzimy następujące gminy 11.02.2020 – Przedecz – Miejsko Gminny Ośrodek...

Czytaj dalej