Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Miejsce działań

Mosina

Do kogo skierowane były działania? 

Projekt kierowany był do dzieci  - uczniów mosińskiej szkoły podstawowej oraz dorosłych mieszkańców Mosiny, szczególnie Osiedla Przy Strzelnicy i wszystkich, którzy byli zainteresowani umieszczeniem na swoich domach budek lęgowych dla jerzyków.

Jakie działania założono?

W projekcie pomysłodawca – grupa nieformalna chciała aktywnie zaangażować najpierw dzieci w budowę, a później dorosłych w zawieszenie domków lęgowych dla jerzyków.

Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, samodzielnie zmontowały domki, a ich praca rejestrowana i prezentowana na profilu projektu. Chętni mieszkańcy Mosiny mogli otrzymać wykonane i podpisane przez dzieci domki i zamontować je na swoich budynkach. Ich fotografie trafiły potem na stronę projektu. Część domków została zamontowana przy wsparciu OSP Mosina na wyższych budynkach miejskich i wspólnot mieszkaniowych.

W ramach projektu zrealizowany został także filmik z instrukcją prawidłowego wykonania oraz montażu takich domków. Oprócz niego na stronie projektu na portalu społecznościowym znalazły się też najważniejsze informacje, praktyczne porady oraz materiały pokazujące ważną role, jaką pełnią w miastach ptaki, w szczególności jerzyki.  

W ten sposób stworzony został internetowy przewodnik dla zainteresowanych podobnymi działaniami.

Co powstało w wyniku działań? 
Poprzez szerokie, medialne promowanie działań ekologicznych oraz stworzenie "dobrej praktyki" na przykładzie wykonania kilkudziesięciu domków lęgowych dla jerzyków, realizujący projekt chcieli stworzyć przyjazną przestrzeń społeczną dla tych małych i bardzo pożytecznych w mieście ptaków, a włączenie dzieci w powstawanie domków było najlepszą drogą do skutecznej edukacji ekologicznej, również dorosłych.
Realizatorzy projektu chcieli ponadto, by poprzez aktywne włączenie się mieszkańców w to działanie poszerzyli oni swoją wiedzę o ekologiczny aspekt obecności ptaków w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem jerzyków, które zjadając owady pozwalają wyeliminować używanie chemicznych odstraszaczy owadów, nieobojętnych dla ich zdrowia..
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 500,00