Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Miejsce działań

Suchy Las

Do kogo skierowane były działania? 

Odbiorcami projektu byli zarówno mieszkańcy Gminy Suchy Las, w szczególności miejscowości Suchy Las i Złotniki, którzy są właścicielami przydomowych ogródków, a także dzieci i młodzież – uczniowie gminnych przedszkoli i szkół.

Jakie działania założono? 

W projekcie zaplanowano zakup i montaż 8 domków dla owadów – po jednym dla każdej z miejscowości leżących na terenie Gminy, a także montaż i emisję 5 filmików edukacyjnych oraz wydruk i dystrybucję ulotek informacyjnych dotyczących informacji na temat pszczół, łąk kwietnych oraz zasad zakładania uli w przydomowym ogrodzie. Przewidziano także organizację Konkursu skierowanego głównie do dzieci i młodzieży, w którym tematem była praca plastyczna, projekt dotyczący tematyki roli pszczół w przyrodzie lub samodzielnie zrobiony domek dla owadów.

Co powstało w wyniku działań? 

Efektem projektu było zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy oraz jej władz na temat pożyteczności pszczół, możliwości ich ochrony, a także wabienia ich dzięki zakładaniu łąk kwietnych, domków czy uli w przydomowych ogrodach.

Strona projektodawcy:

https://www.facebook.com/Zielona-Strona-Gminy-Suchy-Las

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 500,00