Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wielkopolska Wiara 2021-2023W trakcie realizacji

W gwarze poznańskiej słowo wiara oznacza grupę ludzi i doskonale oddaje charakter projektu, w ramach którego Wielkopolanie, już od 2014 r., z wielkim zapałem angażują się w realizację oddolnych inicjatyw.

Celem projektu jest wspieranie działań lokalnych podejmowanych przez Wielkopolan działających w ramach młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przy Patronach tj. organizacjach pozarządowych wspierających  grupy nieformalne w realizacji działań.

W Wielkopolskiej Wiarze:
- siejemy ziarno tj. aktywizujemy grupę mieszkańców / młodą organizację do działania,
- wspieramy i obserwujemy, jak zasiane ziarno aktywności wzrasta tj. grupa tworzy swój projekt i składa w konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara,
- wspólnie zbieramy plony tj. uzyskując dofinansowanie i realizując Mikrodotację grupa / organizacja może działać i rozwiązywać lokalne problemy.

Projekty realizowane w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara są bardzo różnorodne: od działań z zakresu zajęć z ekologii dla przedszkolaków, aktywizacji seniorów poprzez zajęcia kulturalne, sportowe, pokaz mody dla osób chorych na nowotwór, promowanie profesjonalnej muzyki tworzonej przez osoby z niepełnosprawnościami (nagrywanie utworów z profesjonalnymi muzykami), warsztaty internetowe – webinaria i internetową telewizję obywatelską, wyprawy przyrodnicze dla dzieci, inicjatywy recyklingowe, rewitalizacyjne, czy tworzenie murali na podstawie zaprojektowanych przez dzieci rysunków.

Wielkopolską Wiarę realizujemy już od 2014 roku.
W roku 2021 rozpoczynamy kolejną edycję Wielkopolskiej Wiary, tym razem na prawie 3 lata!

W ramach projektu będziemy wspierać w następujących obszarach:

KONKURSU MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA
Planowana jest organizacja co najmniej 3 Konkursów Mikrodotacji, skierowanych do:
- młodych organizacji pozarządowych (wpisanych do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o Mikrodotację i których przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł),
grup nieformalnych w imieniu własnym (min 3 osobowe grupy)
- Patronów (organizacji pozarządowych) realizujących działania we współpracy z grupami nieformalnymi.
Przy każdym Konkursie Mikrodotacji oferowane jest także wsparcie doradcze – na etapie konsultacji składanych projektów, realizacji oraz rozliczania mikrodotacji.

EDUKACJI
Planuje się organizację szkoleń, spotkań i warsztatów.
Dodatkowo młode organizacje pozarządowe, które uzyskają dofinansowanie w konkursie zostaną objęte indywidualnym Programem Rozwojowym. Oferowane wsparcie będzie dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań.
Na indywidualne wsparcie, coaching mogą też liczyć liderzy grup nieformalnych.

ANIMACJI
Podejmowane będą działania w terenie, wspierające aktywność społeczną. W szczególności planujemy wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych.
Realizowane będą także spotkania z lokalnym samorządem oraz spotkania międzysektorowe.

INFORMACJI I PROMOCJI
Wybierzemy 15 lokalnych partnerów tj. organizacje pozarządowe, które będą wspierały realizację projektu w danej gminie/powiecie. Poszukujemy po 3 organizacje z każdego subregionu. Kontynuowana będzie także współpraca z Ambasadorami Wielkopolskiej Wiary w każdym powiecie.
Planowane są także kampanie informacyjne – na etapie ogłoszonego konkursu oraz już na etapie realizacji mikrodotacji – promujące dobre praktyki, ciekawe realizowane inicjatywy. Prowadzony będzie profil na Facebooku.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka - joanna.piechocka@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.Wyniki Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022

Wyniki Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022

Z wielką przyjemnością zamieszczamy listę oceny merytorycznej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022! Wszystkim Zwycięzcom gratulujemy!

Czytaj dalej
Wyniki oceny formalnej - Wielkopolska Wiara 2022

Wyniki oceny formalnej - Wielkopolska Wiara 2022

Publikujemy wyniki oceny formalnej przeprowadzonej w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022. Informujemy, że uzyskany wynik pozytywny nie jest jednoznaczny z otrzymaniem...

Czytaj dalej
Przedłużenie naboru w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022!

Przedłużenie naboru w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022!

UWAGA! Przedłużamy nabór w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara do dzisiaj, do godziny 15.00, ze względu na duże zainteresowanie Konkursem.

Czytaj dalej
Spotkanie informacyjne on-line

Spotkanie informacyjne on-line

21 marca wystartował Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. To doskonały moment, aby pomyśleć o udziale. Zanim jednak zabierzesz się za pisanie wniosku – weź udział w spotkaniu...

Czytaj dalej
Rusza Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022!

Rusza Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2022!

Warsztaty dla mieszkańców, cykliczne spotkania z młodzieżą, wspólne wycieczki po okolicy, odkrywanie nowych miejsc – pomysłów na aktywizację mieszkańców może być mnóstwo. Właśnie taki cel...

Czytaj dalej
Filmowe podsumowanie Wielkopolskiej Wiary 2021

Filmowe podsumowanie Wielkopolskiej Wiary 2021

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara realizowany jest przez Centrum PISOP oraz Caritas Poznańską już od 7 lat. W Wielkopolskiej Wiarze aktywizujemy do działania i wspieramy inicjatywy...

Czytaj dalej
Garść eko inspiracji

Garść eko inspiracji

Już niedługo ruszają Konkursy Mikrodotacji! Twoja organizacja już szuka pomysłu, który przekona komisję konkursową? Może będzie dotyczył dbania o środowisko? Jeżeli tak musicie...

Czytaj dalej
Wyniki oceny merytorycznej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Wyniki oceny merytorycznej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Z wielką przyjemnością zamieszczamy listę oceny merytorycznej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara! Wszystkim Zwycięzcom gratulujemy!

Czytaj dalej
Lista oceny formalnej

Lista oceny formalnej

Publikujemy wyniki oceny formalnej przeprowadzonej w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021. Informujemy, że uzyskany wynik pozytywny nie jest jednoznaczny z otrzymaniem...

Czytaj dalej
Przedłużenie naboru w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara!

Przedłużenie naboru w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara!

Przedłużamy nabór w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara do dzisiaj, do godziny 14.00, ze względu na duże zainteresowanie Konkursem.

Czytaj dalej
Partnerzy Lokalni Wielkopolskiej Wiary zostali wybrani!

Partnerzy Lokalni Wielkopolskiej Wiary zostali wybrani!

W ramach konkursu startowały aż 23 organizacje z całej Wielkopolski. Biorąc pod uwagę potencjał zgłoszonych organizacji Zarząd Centrum PISOP podjął decyzję o zaangażowaniu wszystkich...

Czytaj dalej
Spotkanie informacyjne o konkursie Wielkopolska Wiara w Poznaniu

Spotkanie informacyjne o konkursie Wielkopolska Wiara w Poznaniu

8 lipca zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w konkursie mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021 do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w...

Czytaj dalej

Poniżej zamieszczamy listę doradców, którzy wspierają wszystkich chętnych, którzy chcą składać i realizować projekty w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara:

Hubert Łaganowski - hubert.laganowski@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34

Piotr Kotlarek - piotr.kotlarek@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34

Anna Furmaniuk - anna.furmaniuk@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34

Paweł Wojciechowski - pawel.wojciechowski@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34

Anna Ohirko - ohirko.ania@gmail.com, 534 205 699, 61 851 91 34

Monika Wieczorek - monika.wieczorek@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34

Magdalena Wróblewska - magdalena.wroblewska@pisop.org.pl, 534 202 744, 65 520 78 86

Berenika Błaszczyk - blaszczyk.berenika@op.pl

Małgorzata Mikołajczyk - g.k.mikolajczyk@gmail.com, 886 271 005